Studenter som drakk energidrikk, slet med søvnen: – Er få som drikker så store mengder kaffe

Over 50.000 norske studenter ble spurt om de brukte energidrikk og hvor godt de sov.  De som drakk selv små mengder energidrikk, hadde klart større problemer med søvnen enn andre studenter. 

– Det viser seg at de som drikker mye energidrikk, ikke bare legger seg senere. De strever også med innsovning om kvelden, har flere nattlige oppvåkninger, har kortere total søvnlengde og forsover seg lettere. Søvnen blir mer overfladisk, sier seniorforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I den nye studien har forskerne brukt tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) i 2022. De cirka 53.000 studentene som er med, er mellom 18 og 35 år og hører til ved høgskoler, universiteter og fagskoler over hele landet. 

De svarte på en rekke spørsmål både om søvnmønster og bruk av energidrikker. 

De som drakk energidrikk, oppga gjennomsnittlig at de brukte en halvtime lengre tid på å sovne og at de sov en time mindre enn dem som ikke gjorde det. 

Lettere å drikke enn kaffe

Sivertsen tror at energidrikker har minst like stor innvirkning på søvnen som kaffe hvis du drikker de samme mengdene til samme tid på døgnet. 

Energidrikk inneholder nemlig ofte både sukker og frukten guarana, og det er påvist at begge virker inn på søvnen. 

Han påpeker også at det er lett å drikke mye energidrikk, både på grunn av smaken og fordi drikkene blir solgt i store bokser eller flasker. 

– Det er få som drikker så store mengder kaffe. I energidrikk er jo den bitre kaffesmaken nesten ikke til stede, sier Sivertsen, som er prosjektleder for SHOT. 

SHOT-undersøkelsen blir gjort av FHI hvert fjerde år, og studien om energidrikk er et samarbeid mellom FHI, Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO). Hovedforfatter bak den nylig publiserte artikkelen er ernæringsfysiolog Siri Kaldenbach, som skriver doktorgrad om barn og unges bruk av energidrikker ved Sykehuset Innlandet. 

Råd til dem som sliter med å sove

De som sliter med å sove, bør aller helst kutte ut alle koffeinholdige drikker, anbefaler Sivertsen. 

– Det vi ofte sier i behandling av insomni, er at man må holde seg til kaffe før lunsj. Men hvordan man påvirkes av koffein, er individuelt. Noen tåler jo fem-seks kaffekopper, mens andre reagerer lett på det, sier han. 

Energidrikk har typisk et koffeininnhold på 32 milligram per desiliter, ifølge FHI

I filterkaffe er koffeininnholdet noe høyere i samme mengde, med 40 milligram per desiliter. 

Drikker du en stor boks energidrikk, får du imidlertid i deg 160 milligram koffein – det dobbelte av mengden i en filterkaffe-kopp på to desiliter. 

Usikker sammenheng

I studien gjør forskerne det klart at det er usikkert hvor mye av de rapporterte søvnproblemene som henger sammen med det å drikke energidrikk. 

En alternativ forklaring er at de som sliter med å sove, bruker mer energidrikk enn andre for å holde seg våkne. 

– Det er et viktig poeng at hvis du sover dårlig og blir trøtt på dagtid, er det lett å ty til koffeinholdige drikker, sier Sivertsen. 

Han mener at når denne studien ses sammen med en rekke tidligere studier, er det grunn til å tro at energidrikk faktisk går betydelig ut over søvnen. 

For mange tror han også at det kan bli en ond sirkel.

– Jo mer av det du drikker, jo dårligere sover du, og jo mer drikker du. Da er du i gang med loopen, konstaterer han.

Flere enn før drikker energidrikk

De siste årene har energidrikk blitt mer populært, spesielt blant ungdommer i skolealder. 

I 2022 oppga 43 prosent av de spurte elevene i ungdomsskoler og videregående skoler at de drakk energidrikker daglig, mot 27 prosent i 2017, ifølge en undersøkelse fra FHI. Andelen som drakk det daglig, mer enn doblet seg – fra 2,6 til 6,2 prosent.

– Energidrikkene har nok kommet litt bardust på markedet. Det er en motedrikk hvor merkevaren betyr veldig mye. Ofte starter det med en trend på TikTok, sier Sivertsen. 

Blant studenter som besvarte SHOT-undersøkelsen i 2022, brukte 3,3 prosent av kvinnene og 4,7 prosent av mennene energidrikker daglig. 

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskningPowered by Labrador CMS