Gull i lokale bedrifter

Pengene yngler raskere om du kjøper aksjer i lokale bedrifter enn i bedrifter som har virksomhet mange steder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mer å tjene om du satser på selskaper som opererer lokalt. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Folk som kjøper og selger aksjer har en tendens til å foretrekke nasjonale selskaper fremfor utenlandske selskaper.

Amerikanske investorer har tilsvarende en tilbøyelighet til å foretrekke lokale virksomheter foran selskaper som ligger langt unna.

En mulig forklaring på den store interessen for det lokale kan være at investorer rett og slett har større kunnskap om den lokale bedriften. Økt kunnskap om en virksomhet kan gi mulighet til å oppnå større fortjeneste på aksjene.

Professor Øyvind Norli ved Handelshøyskolen BI har sammen med førsteamanuensis Diego García ved University of North Carolina i USA, gjennomført en omfattende studie for å se om det er en sammenheng mellom en bedrifts geografiske spredning og den forventede avkastningen på aksjer i selskapet.

Gjennombrudd i finans

Norli og García har utviklet et verktøy for å gjennomføre elektroniske søk i årsrapportene til amerikanske aksjeselskaper. Som et mål for geografisk spredning av virksomheten, har de kartlagt hvor mange og hvilke amerikanske stater som omtales i årsrapportene.

Professor Øyvind Norli ved Handelshøyskolen BI.

Finansforskerne antar at jo flere stater som omtales i årsrapportene, jo større er den geografiske spredingen av selskapets virksomhet.

Forskerne har tatt for seg alle amerikanske aksjeselskaper over 15 år fra 1994 til 2008 for å se om det er noen forskjell på forventet avkastning om selskapet har konsentrert virksomheten lokalet eller spredt seg over et større geografisk område.

Studien omfatter rundt 4500 selskaper i snitt for hvert av årene undersøkelsen dekker. Resultatene av studien presenteres i Journal of Financial Economics.

Fem på topp stater

Studien viser at følgende fem stater er omtalt hyppigst i årsrapportene til de amerikanske aksjeselskapene: California, Texas, New York, Florida og Illinois.

Det gir en indikasjon om at dette er stater der det er attraktivt å drive forretninger i.
De minst omtalte statene er Rhode Island, South Dakota og North Dakota.

Forskerne deler selskapene i fem ulike grupper - fra bedrifter som driver helt lokalt til bedrifter med stor geografisk spredning.

Markant lokal effekt

Studien viser at investorer som kjøper aksjer i de mest lokalt konsentrerte selskapene, oppnår i snitt 0,7 prosentpoeng høyere avkastning enn de som satser på selskaper som har spredt virksomheten over et stort geografisk område.

Det tilsvarer en ekstra avkastning på hele åtte prosent på årsbasis.

– Innenfor finans er dette enormt store effekter, fremholder Øyvind Norli.

Resultatet står seg også når forskerne kontrollerer for andre former for risiko knyttet til de undersøkte bedriftene.

BI-professoren antyder noe av forklaringen på effekten for de lokale bedriftene:

– Aksjer som få vet om, må kompensere for det ved å tilby en høyere forventet avkastningen.

Investorer som kjøper aksjer i selskaper med stor lokal spredning, påtar seg en høyere selskapsspesifikk risiko sammenlignet med selskaper som sprer risikoen over et større geografisk område. Denne ekstra risikoen vil de ha betalt for i form av en høyere forventet avkastning.

Referanse:

García & Norli: Geographic dispersion and stock returnsJournal of Financial Economics vol. 106 issue 3 December, 2012. p. 547-565.

Øyvind Norli er tildelt publikasjonsbonus fra Norges Banks finansinitiativ (The Norwegian Finance Initiative) for denne artikkelen. Publikasjonsbonus tildeles for finansforskning av høy internasjonal kvalitet og betydning.

Powered by Labrador CMS