Det dør 14 menn for hver 10 kvinner i verden som går bort etter å ha blitt smittet med covid-19, konkluderer en britisk forskergruppe.

Flere menn enn kvinner dør av covid-19

Forskere ser et tydelig mønster i alle land. Kanskje unntatt i Norge.

En forskergruppe ved Syddansk Universitet har forsøkt å finne sammenhenger mellom kjønn og dødelighet, om vi blir syke av covid-19. De ti europeiske landene som har best data på dette blir brukt i studien, inkludert Norge.

Forskerne konstaterer at det i samtlige land dør flere menn enn kvinner av sykdommen.

Mønsteret med at menn som smittes dør oftere enn kvinner, gjentar seg i stort alle aldersgrupper og i alle de undersøkte landene i Europa.

Norge er nesten et unntak.

Minst kjønnsforskjell i Norge og Portugal

Forskjellen mellom kjønnene i risiko for å dø om du blir syk med covid-19, er aller høyest i Frankrike, Italia og Spania.

I Frankrike dør det 1,54 menn med covid-19 for hver kvinne som dør om de blir syke.

Målet forskerne bruker på den relative forskjellen i risiko for å dø, kaller de RR.

I Norge dør det rundt 1,1 mann med covid-19 for hver kvinne som dør etter å ha blitt smittet. Bare Portugal har et litt lavere RR-tall enn Norge.

Forskerne så på koronadødsfall i tidsrommet februar til juni 2020 i Danmark, Sverige, Norge, Nederland, England og Wales, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.

Tallene fra forskerne ved Syddansk Universitet overstemmer tilsynelatende med tall fra prosjektet Global Health 50/50, som opplyser at 20. januar i år så var 53 prosent av alle koronadøde i Norge menn og 47 prosent var kvinner.

Kontrasten er stor til land som Nigeria, Kenya, Pakistan, Bangladesh og Thailand. Der er over 70 prosent av de koronadøde til nå menn.

Mønsteret går igjen

Forskere i Kina har tidligere gjort lignende funn som det de danske forskerne nå gjør i Europa, altså at menn generelt har høyere dødelighet av covid-19 enn kvinner.

Det er kjent blant helseforskere at kvinner generelt er sykere enn menn, spesielt sent i livet. Samtidig er det kjent fra nesten alle land i verden at kvinner lever lenger enn menn.

De danske forskerne peker på flere faktorer som kan ligge bak dette tilsynelatende paradokset. Både biologiske og sosiale faktorer kan spille inn når kvinner, på tross av mer sykdom, lever lenger enn menn.

En slik faktor kan være at menn har mer alvorlige sykdommer enn kvinner. Menns underliggende sykdommer kan dermed vise seg å være mer livstruende om de blir rammet av covid-19.

Minst kjønnsforskjell blant de eldste

Generelt finner forskerne at kjønnsforskjellen i covid-19-dødelighet i Europa blir mindre, jo eldre menn og kvinner blir.

Aller minst blant alle aldersgrupper – i hele Europa – er forskjellen i dødelighet mellom menn og kvinner over 80 år i Norge. Her er det nesten ingen forskjell.

Mønsteret med at menn både i Norge og andre land klarer seg relativt bedre i forhold til kvinner etter hvert som folk blir eldre, kan muligens ha å gjøre med at det blant menn skjer en hardere utsortering av personer med dårlig helse.

Når folk er blitt 80 år og enda eldre, så er det de friskeste mennene som har overlevd.

Menn smittes også oftere

Smittes menn også oftere av koronaviruset?

En etiopisk studie publisert i tidsskriftet BMJ i august i fjor, slo fast at det stemmer. Forskerne i Etiopia hadde da samlet resultatene fra 57 andre koronastudier i ulike land.

Forskerne satte den tydelige kjønnsforskjell de fant i sammenheng med mer røyking og generelt mer risikoadferd blant menn enn blant kvinner.

I Pakistan var hele 72 prosent av Covid-19-tilfellene menn, ifølge denne studien.

En nyere britisk studie fra desember i fjor finner ikke den samme store forskjellen i covid-19-smitte mellom menn og kvinner i verden. Men denne studien finner, akkurat som den danske Europa-studien, en klar forskjell i dødelighet mellom kjønnene.

Menn i verden smittet med covid-19 har innpå tre ganger så høy risiko som kvinner for å bli innlagt på en intensivavdeling med sykdommen, fant denne britiske studien.

De britiske forskerne fant videre en global RR (altså høyere relativ dødelighet) blant menn smittet med covid-19 – på rundt 1,4.

De fant altså at det trolig dør 14 smittede menn i verden for hver 10 smittede kvinner som går bort på grunn av covid-19.

Referanser:

Linda Juel Ahrenfeld m.fl: «Sex and age differences in mortality in Europe», Wiener klinische Wochenschrift, 2020. Artikkelen.

Beletew Abate m.fl: «Sex difference in coronavirus disease (COVID-19): a systematic review and meta-analysis», BMJ Open, august 2020. Artikkelen.

Hannah Peckham m.fl: «Male sex identified by global COVID-19 meta-analysis as a risk factor for death and ITU admission», Nature Communications, desember 2020. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS