Omskjæring forebygger hiv

Ny studie bekrefter at omskjæring av menn forebygger hiv blant heteroseksuelle menn. Det ser også ut til at omskjæring på klinikk er en sikker prosedyre med få bivirkninger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cochrane-samarbeidet

Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon.

Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden.

Cochrane-samarbeidet lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1993, og er oppkalt etter den britiske epidemiologen Archie Cochrane.

(Kilde: Norwegian branch of the Nordic Cochrane Centre)

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant
forskningslitteratur.

Det internasjonale forskerteamet har vurdert tre randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt hvordan omskjæring av menn påvirker risikoen for hivsmitte blant heteroseksuelle menn.

Studiene er utført i Sør-Afrika, Kenya og Uganda og inkluderer 10 908 deltagere.

Sammenslåing av resultatene fra de tre studiene viser at omskjæring av heteroseksuelle menn reduserer hivsmitte med 50 prosent.

- Ved omskjæring av tusen menn vil det bli 17 færre menn som får hiv i løpet av en toårsperiode. Anslaget har et konfidensintervall fra 11 til 24.

- Det betyr at det kan være nødvendig å omskjære tusen for å oppnå mellom 11 og 24 færre tilfeller av hiv, forklarer forsker Therese Dalsbø ved Kunnskapssenteret, som har vurdert Cochrane-oversikten.

Bivirkninger

Deltagerne i studiene var i alderen 15–49 år, og testet negativt for hiv. De ble tilfeldig fordelt i to grupper, hvorav den ene fikk tilbud om omskjæring. Omskjæringen ble utført ved en klinikk, under lokalbedøvelse.

De omskårne mennene rapporterte om flere bivirkninger og problemer enn deltagerne i kontrollgruppen, men det var få alvorlige bivirkninger som kunne tilskrives omskjæringen.

I én av studiene var det rapportert at 1,5 prosent av mennene som var omskåret fikk ereksjonsproblemer versus 1,0 prosent i kontrollgruppen. Tallet var ikke statistisk signifikant.

Rituell handling

Hiv-viruset (humant immunsviktvirus) overføres fra person til person, blant annet gjennom ubeskyttet heteroseksuell omgang.

Forskere har lenge hevdet at omskjæring, det vi si fjerning av hele eller deler av mannens forhud, kan beskytte mot hivsmitte.

Omdiskutert tiltak

- Det er interessant at nok en kunnskapsoppsummering viser at omskjæring har forebyggende effekt, sier seniorrådgiver Arild Johan Myrberg ved Avdeling miljø og helse, faggruppe for seksuell helse i Helsedirektoratet.

Han peker på at omskjæring det siste året har vært et stort diskusjonstema internasjonalt om hivforebygging.

– Ikke fordi man tviler på resultatene, men fordi skeptikere frykter at innføring av storstilte omskjæringsprogram kan gå på bekostning av andre forebyggende tiltak som kondom, kunnskap og adferdsendring.

- Omskjæring gjør menn mindre smittbare, men beskytter ikke kvinner direkte, forklarer Myrberg.

Lenker:

(Foto: www.colourbox.no)

Les Cochrane-oversikten om omskjæring av menn: Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, Volmink J: Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men

WHO: Male circumcision for HIV prevention publications

Rapport fra Kunnskapssenteret: Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer
 

Powered by Labrador CMS