Geitemelk og vitaminer mot HIV

Lite mat og mangel på essensielle næringsstoffer gjør at HIV/AIDS får et mer alvorlig sykdomsforløp blant fattige i Afrika. Riktig ernæring og kunnskap er vel så viktig som medisiner for å bekjempe denne sykdommen viser erfaringer fra Zambia.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Maismel og stekeolje er hovedingrediensene i Zambisk kosthold."

62 prosent av næringsinntaket i befolkningen i Zambia består av maismel. Dette fører til feilernæring i befolkningen. De fleste landene i sørøst-Afrika forbruker lignende mengder. Det ensidige kostholdet er et stort problem.

Produksjonsprosessen et annet. I produksjonsprosessen forsvinner mange essensielle næringsstoffer fra maisen. HIV-positive trenger god ernæring for å opprettholde sitt immunsystem på best mulig måte. Det ensidige kostholdet fører til at sykdommen deres raskt forverres.

Fattigmannssykdom
HIV-positive er i stand til å leve og ta seg av familien og arbeidet hvis bare ernæringen er god. Men hvis ernæringen er dårlig og immunforsvaret svekkes, vil de fort pådra seg sykdommer som malaria og tuberkulose.

"The Kaunda Foundation driver folkeopplysning om Hiv og AIDS."

Pasienter som er alvorlig underernært kan heller ikke bruke medisiner, fordi kroppen ikke er i stand til å ta dem opp. Derfor er riktig ernæring og kunnskap utrolig viktig i bekjempelsen av HIV.

Lokal hjelp som virker
The Kaunda Foundation reiser rundt på landsbygda i Zambia og sprer informasjon og kunnskap om HIV/AIDS. Deretter setter de i gang behandlingen av pasienter.

- Med riktig ernæring kan dødeligheten senkes dramatisk. Det viktigste er å gi matvaresikkerhet og sikre inntaket av essensielle næringsstoffer som vitaminer og mineraler, forteller Waza Kaunda.

Tradisjonelt sett har beboerne på landsbygda i Zambia hatt et variert kosthold. De har spist nøtter, fisk og ulike grønnsaker. Den massive markedsføringen av maismel har forandret på dette.

- Vi gir våre pasienter kosttilskudd og fiskemel som er svært næringsrikt og kan blandes i maten. Etter en fetekur hos oss og med ny kunnskap om riktig ernæring og om sykdommen kan vi sende dem videre til regjeringens HIV/AIDS-program for medisinering.

- Vi har sett at sink kanskje er nøkkelen. Mangelen på sink gjør deg nemlig mer utsatt for infeksjoner som tuberkulose, malaria og HIV. Men for å ta opp sink trenger kroppen også dyreprotein. Her kommer geitehold inn.

The Kaunda Foundation ble opprettet av tidligere president i Zambia, Kenneth Kaunda. Waza Kaunda er hans sønn, og er nå en av drivkreftene i stiftelsen. The Kaunda Foundation ønsker samarbeid med blant annet Universitetet for miljø- og biovitenskap til sitt prosjekt.

"Waza Kaunda var i forrige uke på Universitetet for miljø- og biovitenskap."

Geitemelk er viktig
Geiter finnes det mye av på landsbygda i Zambia. Men de blir ikke utnyttet maksimalt for det viktige dyreproteinet. Geitemelk er en kilde til mange livsviktige næringsstoffer. Spesielt vil bidraget av svovelholdige aminosyrer være gunstig for å forebygge HIV.

Inntaket av melk er svært lavt i Zambia. I gjennomsnitt er inntaket bare ca. 15 ml melk per person om dagen. De svovelholdige aminosyrene er en viktig bestanddel peptidet glutation. Mangel på glutation vil blant annet føre til tap av skjelettmuskulatur og nedsatt arbeidskapasitet.

Et forskningsprosjekt fra Tanzania av Universitetet for miljø- og biovitenskap viser at geitehold gir positive effekter på ernæring og i bekjempelsen av fattigdom. Geitehold er ikke vanskelig, og krever små ressurser. Familien kan hente ut ull, kjøtt, melk og gjødsel fra produksjonen som sikrer dem et bedre liv.

Waza Kaunda håper at et lignende prosjekt kan startes i Zambia for å lære befolkningen å utnytte mulighetene innenfor geitehold.

Powered by Labrador CMS