Ingen autisme-fare etter vaksine, ifølge enda en studie. (Foto: Image Point Fr / Shutterstock / NTB scanpix)

Stor dansk studie:
Ingen kobling mellom MMR-vaksine og autisme

Nok en undersøkelse bekrefter at vaksinen for meslinger, kusma og røde hunder ikke fører til autisme.

Det er langt fra første gangen saken er blitt studert.

I løpet av de siste tiåra er det gjort et utall undersøkelser for å finne en mulig sammenheng mellom MMR-vaksinen og risikoen for å utvikle autisme. Og nylig kom altså resultatene fra den aller største av dem.

I en landsdekkende studie har danske forskere analysert data fra over 650 000 barn, født mellom 1999 og 2010. Blant disse fikk rundt 6500 diagnosen autisme.

Anders Hviid og kollegaene hans kunne dermed lete etter mulige sammenhenger mellom vaksinering og autisme, både i hele gruppa og i undergrupper som kunne tenkes å være spesielt sårbare.

Resultatet er klart og entydig: Det fantes ingen tegn til sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Heller ikke i undergrupper, som søsken av autismerammede barn eller barn som har fått andre vaksiner.

Det fantes heller ingen tegn til at starten på autismesykdom på noen måte sammenfalt med tidspunktet for vaksinering.

Stemmer med tidligere forskning

– Denne studien støtter sterkt at MMR-vaksinering ikke øker risikoen for autisme, ikke utløser autisme hos sårbare barn og ikke er forbundet med større forekomst av autismetilfeller etter vaksinering, skriver Hviid og kollegaene i Annals of Internal Medicine.

Resultatene fra denne undersøkelsen stemmer svært godt overens med resultatene fra mange andre studier, for eksempel en lignende stor, dansk studie fra 2002 og en omfattende forskningsoppsummering fra 2014.

Til sammen er forskningsmaterialet som avviser en kobling mellom MMR og autisme overveldende, sammenlignet med den ene, lille studien som i sin tid antydet at det kunne være en sammenheng.

Det dreier seg om Andrew Wakefields undersøkelse av ni barn med autisme, publisert i The Lancet i 1998. I ettertid ble artikkelen trukket tilbake på grunn av mange feil.

Flere studier koster

I en kommentar til studien kommer Saad B. Omer og Inci Yildirim med et betimelig spørsmål:

Trenger vi flere studier på dette nå?

I noen tilfeller kan konspirasjonsteorier og offentlig bekymring føre til at forskningen på et spørsmål fortsetter lenge etter at svaret er sikkert nok for fagfolkene. Det kan ha sin verdi hvis det beroliger folk flest og fører til at de treffer gode valg.

Men det koster også. For forskningsmidlene er ikke ubegrensede. Og når ressurser brukes på flere studier av mulige sammenhenger mellom MMR og autisme, blir det mindre midler til å utforske andre viktige spørsmål.

Omer og Yildirim tror at enda flere beviser – som den nye danske studien – uansett ikke vil være tilstrekkelig for å døyve vaksineskepsisen som har vokst fram i kjølvannet av Wakefields diskrediterte studie.

Referanser:

A. Hviid, J. V. Hansen, M. Frisch, M. Melbye, Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study, Annals of Internal Medicine, mars 2019.

S. B. Omer & I. Yildirim, Further Evidence of MMR Vaccine Safety: Scientific and Communications Considerations, Annals of Internal Medicine, mars 2019.

Powered by Labrador CMS