Denne nesesprayen deles ut til både rusmisbrukere og pårørende slik at de selv kan å gi førstehjelp ved overdose. (Foto: Pål H. Lillevold)

Over 2000 har fått nesesprayen som skal hindre dødelige overdoser

Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform er det blitt enklere å redde liv.

Dette gjør du:

Du kan utgjøre en forskjell hvis noen tar en overdose:

  1. Ring 113
  2. Gi pustehjelp
  3. Gi nalokson

Nalokson er uskadelig, selv i store doser. Nesesprayen gjør heller ikke skade dersom den blir brukt feil. Du kan altså ikke påføre den som har tatt overdosen skade utover en kraftig abstinens. 

Hvert år dør rundt 260 personer av en overdose i Norge. Slike dødsfall kan forebygges, blant annet med motgiften nalokson. Det skjer som regel ved at ambulansepersonale setter en sprøyte på pasienten.

Men ambulanser kan ha lang utrykningstid. Ved en overdose kan sekunder eller minutter utgjøre forskjellen mellom liv og død.

– En nesespray med motgiften gjør det lettere å hjelpe hverandre, sier forsker Desiree Madah-Amiri.

Halvparten av alle overdoser skjer nemlig i situasjoner der andre er tilstede. En motgift som er enkel å bruke, vil derfor gjøre det lettere for venner og pårørende å hjelpe ved en overdose. 

Madah-Amiri jobber ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo og har lært opp brukere og ansatte i lavterskeltiltak til å bruke nesesprayen.

– Målet med prosjektet har vært å redusere antall overdosedødsfall gjennom kameratredning og å styrke ferdighetene i overdoseforebygging blant brukere og pårørende, sier hun.

– Ved å bruke nalokson i nesesprayform flytter vi første dose med motgift fra ambulansetjenesten, til førstemann som oppdager overdosen. Slik kan vi redde liv.

Overdose fører til oksygenmangel

De fleste av overdosedødsfallene skyldes bruk av opioidet heroin. Opioider er stoffer med beroligende og smertestillende effekt. Andre eksempler er reseptbelagte medisiner som oksykodin og morfin.

Ved en overdose binder opioidene seg til reseptorene i hjernen som kontrollerer pustesignaler. Stoffene lammer og hindrer pustesenteret i hjernen. Hjernen er det organet i kroppen som trenger mest oksygen, og pustestans fører til mangel på oksygen til hjernen.

Nalokson virker raskt og reverserer effekten av en overdose. Stoffet blir derfor ofte brukt som motgift mot opioidoverdoser.

– Rask tilgang på nalokson er viktig for å avverge at personen dør av oksygenmangel, forteller Madah-Amiri.

Slik se pakningen ut, med instrukser for hvordan det skal gjøres. (Foto: Åsmund H. Eikenes / Framtida.no)

Nesesprayen gjør det lettere å hjelpe hverandre

Helsepersonell i førstehjelpsbehandling har i flere år brukt nalokson som livreddende medisin. Standard praksis for ambulansetjenesten ved en overdose er å sette sprøyte med motgiften, noe som krever spesialkompetanse.

Nesesprayen på sin side brukes på samme måte som en vanlig nesespray og er derfor mye enklere og tryggere å bruke enn en sprøyte. Motgiften blir på denne måten mye lettere tilgjengelig for andre enn helsepersonell.

De fleste som har fått opplæring i bruk av nesesprayen, har tidligere opplevd eller sett noen ta en overdose, ifølge Madah-Amiri.

– Familie og venner kan læres opp i bruk av nesesprayen, noe som også øker kunnskapen om medikamentet, sier hun.

– Rask tilgang på nalokson er viktig for å avverge at personen dør av oksygenmangel, sier forsker Desiree Madah-Amiri. (Foto: Åsmund H. Eikenes / Framtida.no)

Har delt ut over 2000 nesesprayer

Madah-Amiri har gjennomført og studert utdeling av nesesprayen til brukere, pårørende og ansatte i Oslo og Bergen. Dette er de to byene i Norge med flest overdosedødsfall. Forskeren har selv vært med på å trene opp ansatte til å dele ut og bruke nalokson nesespray.

– Opplæringen av de ansatte bidro til å øke kunnskapen om overdoser og gi en bedre forståelse av nytten av nalokson som førstehjelpverktøy i hendene på brukerne, sier hun.

Over 2000 nesesprayer er delt ut til brukere og personer som er i risikosonen for å oppleve en overdose. Og antall tilbakemeldinger om personer som ble reddet er mange:

– Vi hadde 265 rapporter om personer som ble reddet, noe som viser oss at den blir brukt i en overdosesituasjon, sier Madah-Amiri.

Nasjonal overdosestrategi

Naloksonprosjektet er en del av Helsedirektoratets strategi på overdoseforebygging. Opplæringen i bruk av nesespray startet ved lavterskeltiltak i Oslo og Bergen i 2014 og er nå utvidet til flere kommuner. Sprayen er også gjort tilgjengelig for pasienter som skrives ut fra sykehus etter avrusing.

Madah-Amiri forteller at prosjektet har vært et koordinert samarbeid mellom kommunale og frivillige lavterskeltjenester, universiteter og offentlig myndigheter.

– Dette viser at et slikt samarbeid kan oppnå rask og effektiv utdeling av nalokson nesespray til en målgruppe med høy risiko for overdose, sier Madah-Amiri.

Referanse:

Desiree Madah-Amiri: Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS