Nemo finner ikke veien hjem

Dersom forsuringen av havet fortsetter slik det gjør nå, vil klovnefisker som Nemo i fremtiden kanskje ikke lenger kunne lukte veien hjem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fortsetter havvannet å surne, vil klovnefiskene ikke lenger klare å lukte seg vei hjem til revet.
Fortsetter havvannet å surne, vil klovnefiskene ikke lenger klare å lukte seg vei hjem til revet.

Klovnefisker, kjent fra filmen Oppdrag Nemo, lever blant tentaklene på sjøanemoner på rev som man finner rundt øyer med vegetasjon.

Som mange andre fiskeslag langs rev og kyst, skylles nemofisker vekk fra revet og ut i det åpne havet som larver.

Veien hjem finner de ved hjelp av luktesansen. De tiltrekkes av lukten av anemoner og vegetasjon, men unnviker lukten av rev uten vegetasjon.

De siste 50 årene har mengden CO2 i atmosfæren økt. For hver gang vi starter en bil eller skrur på lysene ender en tredjedel eller mer opp i havet, noe som får havets pH til å minske, det blir surere.

De siste 200 årene har denne forsuringen skjedd omtrent hundre ganger raskere enn på noe annet tidspunkt i løpet av 650 000 år. Fortsetter dette i samme takt, vil sjøvannet bli surere og synke fra dagens pH-verdi på 8,15 til 7,8 innen dette århundret.

Dette er ikke mye, men nok til at det kan ha dramatiske følger for fiskelarvene.

Skjebnesvangre følger

Når vannet blir surt mister nemlig fiskelarvene luktesansen som styrer dem hjem. En slik skade av lukteorganet vil kunne få skjebnesvangre følger for livet i havet, sier en gruppe forskere fra Australia, Russland og Norge.

Forskerne har undersøkt hvordan fiskelarver bruker sin luktesans i normalt sjøvann, og i sjøvann som er noe mer surt.

- Til vår overraskelse viste det seg at fiskelarvene, som normalt er svært følsomme for luktene i havet, mistet sin luktesans når de hadde vokst opp i sjøvann som var noe surere, forteller professor Kjell Døving ved Institutt for Molekylær Biovitenskap, UiO, som har deltatt i prosjektet.

Fiskelarver som denne blir forvirret og tiltrekkes av lukter de normalt sett skal avsky når de vokser opp i vann med for lav pH.
Fiskelarver som denne blir forvirret og tiltrekkes av lukter de normalt sett skal avsky når de vokser opp i vann med for lav pH.

Studiene, som ble utført under ledelse av Dr Philip Munday ved ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies i Townswille, Australia, viste at lukter som fiskene normalt blir tiltrukket av ble uinteressante når pH-verdien i havet sank til et nivå som er forventet i dette seklet.

Tiltrekkes av feil lukt

Fiskelarver som vokste opp i normalt sjøvann og de som vokste opp i noe surere vann, reagerte forskjellig på luktsignaler i vannet.

Normalt vil fiskene unnvike lukten fra svamptrær i mangrover, fordi disse trærne inneholder gjennomtrengende oljer.

- Fisker som vokser opp i sjøvann med lavere pH blir derimot tiltrukket av denne lukten som de normalt vil unnvike. Om pH blir så lavt som 7,6, reagerer de ikke på noen luktstimuli, forteller Døving.

Fare også for norsk fisk?

Han og de andre forskerne bak studiet mener funnet er urovekkende, fordi det betyr at fiskelarvene ikke finner tilbake til et egnet habitat.

- En slik manglende evne til å finne veien hjem vil få dramatiske konsekvenser for fremtidens fiskepopulasjoner, sier forskerne i en pressemelding.

Døving frykter at problemet er relevant også for våre havstrøk, og etterlyser midler til forskning rundt dette.

- Sannsynligvis er våre hjemlige fiskestammer i tempererte soner også i fare. En forsuring av havet er en trussel for alle våre marine fiskestammer, forteller han.

For hva skjer om Lofottorsken ikke lenger finner veien hjem til Henningsvær?

Referanse:

Artikkelen ”Ocean acidification impairs olfactory discrimination and
homing ability of a marine fish”
ble publisert I PNAS February 10, 2009
vol. 106.

Powered by Labrador CMS