Ole Frithjof Norheim skal lede Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS). (Foto: Kim E. Andreassen)
Ole Frithjof Norheim skal lede Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS). (Foto: Kim E. Andreassen)

121 millioner til nytt senter for globale helseprioriteringer

– Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) skal utvide vår virksomhet med helseprioriteringer i Etiopia til Malawi og Zanzibar, sier professor Ole Frithjof Norheim.

Han skal lede det nye senteret ved Universitetet i Bergen.

Det nye senteret får til sammen 121 millioner kroner i støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS), NORAD, Universitetet i Bergen (UiB) og Bill & Melinda Gates Foundation.

Norheim og hans forskningsgruppe Globale helseprioriteringer, har i flere år bidratt med kompetansebygging innen helseprioriteringer og medisinsk etikk for det etiopiske helsevesenet, med blant annet støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Et av målene for senteret er å fortsette å bygge lokal kapasitet, ved å trene opp både forskere og helseadministrasjon til å ta bedre økonomiske og rettferdige beslutninger ut fra knappe budsjetter.

I tillegg skal senteret hjelpe med en revisjon av den offentlig finansierte helsepakken i de ulike landene. Gjennomgående for arbeidet i BCEPS er målet om forbedret helsetilstand, redusere ulikhet i helse og tilgangen til helsetjenester, samt å beskytte de aller fattigste fra katastrofale helseutgifter.

– Forskningsresultatene kan hjelpe myndighetene til å nå flere av FNs bærekraftsmål. For eksempel vil målet om å sikre god helse for alle avhenge av at disse landene tilbyr universelle helsetjenester, noe som igjen vil få flere ut av fattigdom, sier Norheim.

Les mer på Universitetet i Bergen sine nettsider.

Powered by Labrador CMS