– Middelalderforskningen i Bergen og ved UiB har røtter helt tilbake til opprettelsen av Bergen Museum i 1825. Middelalderen er sentral og konstituerende for Bergens, Vestlandets og Norges historie, sier Margareth Hagen, dekan ved Det humanistiske fakultet. (Foto: Colourbox)

Etablerer forskningsklynge for middelalderforskning

Universitetet i Bergen ønsker å styrke middelalderforskningen ved å etablere av en egen klynge for middelalderforskning.

I slutten av november 2015 avholdes Middelalderuken ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Bergen. 

Dekan Margareth Hagen ved Det humanistiske fakultet betrakter Middelalderuken som et første steg i retning av å samle disse kreftene og dessuten tenke mer tverrfaglig og på tvers av fakultetsgrenser med tanke på å etablere en sterkest mulig middelalderklynge.

– Mange fagmiljø ved UiB forsker på middelalderen: arkeologer, litteraturvitere, historikere, jurister, språkvitere, kunsthistorikere og andre. En middelalderklynge vil gjøre disse miljøene synligere og gjøre det enklere å arbeide tverrfaglig i dette store kunnskapsfeltet. Middelalderklyngen skal arbeide for en større utveksling og samarbeid både mellom fagene og med eksterne institusjoner og samfunnssektorer, sier hun.

Les mer om middelalderuken og forskningsklyngen på Universitetet i Bergens nettsider

 

Powered by Labrador CMS