Dette er en av mange nyoppdagede vulkanske steinforekomster på månen. Dette eksempelet ligger nært krateret Maskelyne, 4.330ºN, 33.750ºE) (Foto: NASA/GSFC/Arizona State University)

Vulkaner på månen mye yngre enn antatt

Nye bilder viser at det kan ha vært aktive vulkaner på månen for 50 millioner år siden.

Det er NASA-romsonden Lunar Reconnaissance Otbiter (LRO) som har fotografert steinforekomster som viser spor etter de unge vulkanene.

I slutten av kritt-tiden, for rundt 60 millioner år siden, dominerte dinosaurene og flyveøglene. Pattedyr og fugler var det fremdeles lite av her på jorda, men 50-100 millioner år siden er ikke veldig langt tilbake sett med geologiske øyne.

Tidligere har forskere trodd at den vulkanske aktiviteten på månen stoppet for mellom 1 og 1,5 milliarder år siden.

Godt studert område

De observerte steinforekomstene på månen er spredt utover et mørkt vulkanterreng, og sees i en blanding av glatte, avrundede, grunne hauger med flekker av grovt klumpete terreng på siden.

Man kan ikke se disse små avleiringene i teleskop fra jorda, Men Ina er det best studerte området på månen, fotografert av Apollo 15-astronauter.

Månevulkaner i dag

Det finnes aktive vulkaner i verdensrommet i dag. Blant annet tok romsonden The Horizon bilder av Jupiter-månen Io, hvor det fant aktive svovel-vulkaner i 2007. Denne månen er litt større enn vår egen.

På Io er det videre sjøer av flytende svovel, elvelignende floder med en seigtflytende væske som muligens er en form for svovel.

Powered by Labrador CMS