- Bør fly fra distriktene til Oslo

Småflyplasser i distriktet kan styrke trafikkgrunnlaget sitt med direkteruter til Gardermoen i stedet for nærmeste større flyplass.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Spesielt fritidsreisene vil øke med direkteruter. I dag velger de fleste passasjerene å kjøre bil til stamruteflyplassen, fordi det er lite tid å spare på å fly.

Seniorforsker og samfunnsøkonom Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling har analysert trafikken over Namsos Lufthavn i Nord-Trøndelag.

Konklusjonen er at det er mye større trafikkgrunnlag for en direkterute til Oslo enn for dagens regionale rute til Trondheim Lufthavn Værnes.

Stor handelslekkasje

To tredjedeler av dagens flypassasjerer fra nedslagsfeltet til Namsos Lufthavn reiser uansett videre fra Trondheim til Oslo etter et flybytte.

90 prosent av de som sogner til Namsos Lufthavn kjører heller bil eller tar buss og tog til Værnes enn å ta lokalflyet. Dette resulterer i en betydelig handelslekkasje.

– Gardermoen er målet for svært mange av reisene som blir foretatt fra distriktene i Norge, ikke bare fra Namsos. De kortbaneflyplassene som har opprettet direkteruter til Oslo, har økt trafikkgrunnlaget sitt, mens de andre taper terreng, sier Sand.

Bedre veg – mindre tid spart

Noe av grunnen til dette er at bedre og raskere veger har gjort tidsbesparelsene ved å fly inn til de større regionale flyplassene liten. En direkterute betyr imidlertid spart tid, og Sand har regnet ut at denne besparelsen blir på 75 minutter for strekningen Namsos–Oslo.

– Dette betyr imidlertid at en må tenke nytt rundt kortbaneflyplassene og deres rolle i flytrafikken. I stedet for å fly passasjerer korte strekninger inn til flybytte ved nærmeste større flyplass, kan flyplassene i distriktet rustes opp slik at de flyr direkte til Norges viktigste flyplass, Gardermoen, sier Sand.

Dette innebærer for mange flyplasser, blant andre Namsos Lufthavn, at rullebanen må utvides for å kunne ta ned noe større fly.

Men trafikkgrunnlaget vil også øke kraftig, og både innbyggere og næringsliv i distriktene vil ha store fordeler av bedret kommunikasjon mot Oslo.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

– En vil da få en helt annen samfunnsøkonomisk lønnsomhet av flyplassen. I dag er det først og fremst travle forretningsfolk som benytter flyrutene, mens direkteruter også vil ta en større del av fritidsreisetrafikken.

– Dette trenger ikke å bety at folk flyr mer, men at flere velger den lokale småflyplassen, sier Sand.

Flyplassene i Ørsta/Volda og Førde har hatt vekst i trafikken de siste ti årene, noe som først og fremst skyldes direkteruter til Oslo. I Brønnøysund går det i dag en kommersiell direkterute til Oslo der flesteparten av passasjerene er fritidsreisende.

Bare ti prosent av reisene fra Namsos til Oslo i dag er fritidsreiser, resten er forretningsreiser. Det største potensialet for økt trafikk er dermed på fritidsreiser. 

Referanse:

Sand og Sivertsen: Direkterute Namsos-Oslo:  Hva kan trafikkmengdene bli? Notat 2011:1, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Powered by Labrador CMS