Tradisjonsbundet trøndersk kulturnæring

Kultur- og opplevelsesnæringer blir framstilt som nye og stadig voksende sektorer, men i Trøndelag har veksten stått nesten stille i flere år, og bedriftene er godt forankret i tradisjonelt næringsliv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag har knapt økt i perioden 2004-2008 sier forskerne Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Jørund Aasetre, NTNU. (Foto: Morten Stene)

- Siden 1990-tallet har det vært en oppfatning av at det skjer et skifte fra mer tradisjonell produksjon til næringer med rot i opplevelser og den enkeltes kreativitet. Begrepet opplevelsesøkonomi har blitt brukt for å beskrive et slikt skifte, ifølge Espen Carlsson i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Carlsson og kollega Jørund Aasetre, fra Geografisk institutt ved NTNU, ønsket å undersøke hvordan kultur- og opplevelsesnæringene utvikler seg.

Funnene tyder ikke på at det skjer noen omfangsmessig revolusjon på denne fronten i Trøndelag. Det er snarere snakk om noen nye trender, godt forankret i mer tradisjonelt næringsliv med lokale røtter.

Forskerne har studert offentlig næringsstatistikk for Trøndelagsfylkene og gjort en spørreundersøkelse blant kommunalt ansatte som jobber med utvikling av kultur eller næring.
 

Flere små, skapende bedrifter

Kultur- og opplevelsesnæringene utgjør cirka 10 prosent av bedriftene i Trøndelag, og denne andelen har knapt økt i perioden 2004-2008. Det har vært en svak økning i opplevelsesnæringenes andel av næringslivet på 0,6 prosentpoeng for alle bedrifter, og en økning på 0,9 prosentpoeng for enkeltpersonforetak.

- Den delen av kultur- og opplevelsesbransjen som driver utøvende kunstnerisk virksomhet er blant de som har økt mest i perioden. Her er det få ansatte, og mange enkeltpersonforetak, sier Jørund Aasetre.

Mange ulike kultur- og opplevelsesbaserte næringer jobber med festivaler som Steinkjerfestivalen. (Foto: Morten Stene)

De to forskerne ser dette som et tegn på at kultur- og opplevelsesfeltet er i bevegelse, også i Trøndelag. Disse trendene balanseres imidlertid opp av fortsatt fokus på mer tradisjonelle kulturnæringer.

Kobles til friluftsliv og turisme

Kommunalt ansatte i Trøndelag med ansvar for kultur- og næringsliv kobler begrepene kultur- og opplevelsesnæring og kreative næringer til tradisjonelle uttrykk som friluftsliv, turisme, historieformidling og kulturminner.

De beskriver turisme, natur og festivaler som de viktigste delene av opplevelsesnæringen i kommunene.

- Turisme og natur er i en særstilling, og blir prioritert høyt av mange. Dessuten ser de aller fleste på kultur- og opplevelsesnæringen som viktig i sin kommune, og de tror det vil bli enda viktigere i tiden som kommer. Det ligger en forventning om vekst, skriver forskerne.

Tradisjonell og skapende

Funnene tyder på at de kreative næringenes framvekst i Trøndelag ikke utgjør det trendbruddet som det ofte framstilles som. Kontinuitet og lokale forutsetninger er fortsatt viktig, og en bygger på lange tradisjoner til tross for nye begreper og økt fokus på kreative næringer.

- Samtidig ser vi en raskere vekst i enkeltmannsforetak innen utøvende kunstformer, noe som tyder på at også mer skapende virksomhet vokser ut av tradisjonelle aktiviteter som friluftsliv og turisme.

- Vi finner at kultur- og opplevelsesnæringene ligger i spennet mellom kontinuitet og forandring, konkluderer forskerne.

Referanse:

Aasetre, Jørund og Carlsson, Espen (2012). Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. I Stene, Morten (red.): Opplevelser – innhold, verdi, næring og sted. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Powered by Labrador CMS