Hva gir astma? Forskningen er ikke enig om hvilken rolle D-vitamin spiller.  (Illustrasjonsfoto: EvgeniiAnd / Shutterstock / NTB scanpix)
Hva gir astma? Forskningen er ikke enig om hvilken rolle D-vitamin spiller. (Illustrasjonsfoto: EvgeniiAnd / Shutterstock / NTB scanpix)

Sår tvil om sammenheng mellom lite D-vitamin og astma

Mennesker med lave nivåer av D-vitamin, hadde ikke høyere risiko for astma eller atopisk eksem, ifølge en ny studie.

Astma er en sykdom som lager kronisk betennelse i luftveiene. Mye er fortsatt ukjent når det gjelder årsakene til sykdommen, men mye tyder på at både arv og miljø spiller inn. Flere undersøkelser antyder at kontakt med bakterier i omgivelsene kan være viktig. 

En annen faktor som kanskje kan ha en innvirkning, er vitamin D. Tidligere studier har antydet at lave nivåer av vitamin D i blodet henger sammen med større risiko for både astma og atopisk eksem.

Men det har vært vanskelig å si om de lave vitaminnivåene faktisk er årsak til sykdommen. Det kan jo også hende at sykdommen påvirker D-vitaminnivået. For eksempel er det mulig at folk med astma er mindre aktive og dermed blir mindre utsatt for sollys som får huden til å lage D-vitaminer.

Despoina Manousaki fra McGill University og kollegaene hennes har forsøkt å angripe saken fra en annen vinkel, for å finne ut hva som fører til hva.

Ikke mer astma og eksem

De undersøkte data fra over 100 000 mennesker med spesielle gener som gir lave nivåer av D-vitamin i blodet. Ville denne gruppa også ha høyere risiko for astma?

Resultatene viste at astma og atopisk eksem ikke var noe vanligere i gruppa med genetisk lavt D-vitaminnivå.

Dette stemmer med resultatene fra et par nyere oppsummeringer av forskningen på feltet, skriver Manousaki og kollegaene.

De mener det trolig ikke vil hjelpe å gi D-vitamintilskudd for å forebygge eller behandle astma og atopisk eksem.

På den annen side er det også svakheter ved studien deres.

Annen studie viste at D-vitamin hjalp

For eksempel vet vi ikke helt hva de spesielle genene til denne gruppa driver med i kroppen. Det er ikke umulig at de påvirker risikoen for astma og eksem, i tillegg til D-vitaminnivåene.

Dessuten peker en ny oppsummering fra grundige Cochrane Library i motsatt retning. De hadde gått igjennom studier hvor forskerne nettopp hadde forsøkt å behandle astma med D-vitamin-tilskudd.

Oppsummeringen, som ble publisert i 2016, konkluderte med at D-vitamin reduserte risikoen for astmaanfall hos voksne og barn som hadde sykdommen.

Dermed er ståa omtrent som den pleier: Her er det bare å vente på mer forskning.

Referanse:

Despoina Manousaki m. fl., Vitamin D levels and susceptibility to asthma, elevated immunoglobulin E levels, and atopic dermatitis: A Mendelian randomization study, PLoS Medicine, mai. 2017.

Powered by Labrador CMS