Sukkerbeter blir skuffet med bulldoser, i nærheten av en sukkerforedlingsfabrikk. Kan den mektige sukkerindustrien ha påvirket helseforskningen for å sikre sin egen framtid? (Foto: Sascha Burkard / Shutterstock / NTB scanpix)

Sukkerindustrien sponset forskning

Mye tyder på at sukkerindustrien var dypt involvert i forskningen som frikjente sukker som mulig årsak til hjertesykdom, skriver forskere.

Allerede på 1950-tallet dukket det opp tegn som pekte mot at mye sukker i kosten kunne øke risikoen for angina og hjerteinfarkt, skriver Cristin E. Kearns og kollegaene hennes i siste utgave av JAMA Internal Medicine.

Men det ble mettet fett som fikk skylda for den store økningen i hjertesykdom på 1900-tallet.

I de siste åra har imidlertid ny forskning pekt mot at sammenhengen mellom mettet fett og helseproblemer ikke er så sikker likevel. Flere forskere har kritisert det store fokuset på å unngå fett. Noen forskere har også argumentert for at sukker er mye farligere enn antatt.

Og nå antyder altså ny en ny artikkel at noen av de klassiske studiene av koblinger mellom kosthold og hjertesykdom kanskje bør tas med en klype salt.

Kearns og co gått igjennom gammel korrespondanse mellom forskere og representanter for Sugar Association, tidligere Sugar Research Foundation (SRF).

Der finnes indikasjoner på at sukkerforeningen involverte seg i forskningen på hjertesykdom for å fremme egne interesser.

Ville bekjempe forskning som viste at sukker var farlig

I en tale i 1954 sa SRFs president Henry Hass rett ut at de økende bekymringene rundt kosthold og hjertesykdom kunne være en fordel for sukkerindustrien: Dette var en mulighet til å øke sukkersalget ved å få USAs befolkning til å kutte fett fra kosten.  

Men det var skjær i sjøen.

For en del forskning viste at sukker kunne være en av synderne i kostholdet.

I 1964 foreslo SRFs forskningssjef John Hickson at de skulle sette i gang et stort program for å kjempe mot forskningen som viste negative effekter av sukker. Dette skulle gjøres ved å sponse forskning på hjertesykdom, skriver Kearns.

Fikk se utkast til forskningsoppsummering

Resultatet ble blant annet to store oppsummeringer av forskningen rundt kosthold og risiko for hjertesykdom, publisert i prestisjetunge New England Journal of Medicine.

SRF, som altså betalte for forskningen, informerte forskerne bak oppsummeringen om at foreningen ville bli skuffet om fokuset skulle dreie bort fra fett, skriver Kearns og kollegaene..

Forskerne svarte: «Vi er godt kjent med deres spesielle interesse i karbohydrater og vil dekke dette etter beste evne.»

Korrespondansen viser at Hichson fra SRF fikk se flere utkast til forskningsoppsummeringen, senest noen få dager før den ble sendt til publisering.

Han kommenterte da at det var akkurat dette han hadde ønsket seg.

Konklusjon: Bare fett er skadelig

Oppsummeringen forkastet all forskningen som pekte mot at sukker var skadelig for helsa. Forskerne argumenterte for at alle disse studiene var beheftet med svakheter:

  • Befolkningsstudiene kunne ikke si noe om årsak og virkning.
  • Eksperimentelle studier hadde brukt større doser sukker enn det som var vanlig i normalt kosthold.
  • Mekanistiske studier (for eksempel på cellekulturer) hadde brukt enten fruktose eller glukose, mens sukker er en blanding av begge.
  • Dyrestudier foregikk så klart på dyr, som ikke nødvendigvis har de samme reaksjonene som mennesker.

Forskerne valgte å se bort ifra at resultatene fra de ulike typene studier – til tross for svakhetene – pekte i samme retning. I tillegg lot de være å stille slike strenge krave til forskningen som antydet at fett var synderen.

Konklusjonen på oppsummeringen ble at de eneste tiltakene som trengtes for å forebygge hjertesykdom i befolkningen var å redusere kolesterol og mettet fett i kosten.

Det ble ikke oppgitt at forskningen ble finansiert og tett fulgt av sukkerindustrien, skriver Kearns og kollegaene.

Ingen direkte bevis

Det er mye vi ikke vet om hvilken innflytelse sukkerindustrien hadde på forskningen på hjertesykdom. Vi har ikke noe direkte bevis for at de skrev eller endret forskningsoppsummeringen, påpeker Kearns.

Og forskerne og SRF-representantene som var i aksjon den gangen lever ikke lenger. Dermed er det ikke mulig å komme helt til bunns i hva som skjedde.

Men det kan være grunn til å legge mindre vekt på industrifinansierte studier og se nærmere på både dyreforsøk og undersøkelser som peker mot at sukker kan øke risikoen for hjertesykdom, konkluderer forskerne i JAMA Internal Medicine.

Referanse:

C. E. Kearns, L. A. Schmidt, S. A. Glantz, Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research A Historical Analysis of Internal Industry Documents, JAMA Internal Medicine, 2016.

Powered by Labrador CMS