Trening og fysioterapi mot Parkinsons

Fysioterapi og trening kan hapositiv effekt på balanse og livskvalitet hos personer med Parkinsons sykdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: stock.xchng)

Forskere har også funnet ut at fysioterapi kan gi en bedring av fysisk funksjon, ganghastighet og benstyrke, i tillegg til bedre holdning og stillingskontroll hos pasientene.

Det viser en ny oppsummering fra Kunnskapssenteret.

Usikre langtidseffekter

Forskerne søkte etter systematiske oversikter i fem internasjonale forskningsdatabaser.

- Vi har oppsummert resultatene fra to oversikter av nyere dato, sier Kristin Thuve Dahm, forsker ved Kunnskapssenteret.

Studiene sammenlignet pasienter som fikk fysioterapi og trening med pasienter som ikke fikk noen tiltak eller som fikk andre aktive tiltak. Deltakerne var pasienter med Parkinsons sykdom stadium to og tre.

Det var stor variasjon i bruk av tiltak i de oppsummerte studiene. Pasientene trente 2-3 ganger i uken i 6-12 uker i de fleste av studiene.

Kunnskapssenteret konkluderer med at fysioterapi og trening trolig har en positiv effekt på balanse og livskvalitet, og muligens også har en positiv effekt på holdning og stillingskontroll, fysisk funksjon, benstyrke og ganghastighet.

Det er uklart om fysioterapi og trening reduserer antall fall.

- Vi vet ikke noe om langtidseffekten, siden de fleste studiene ikke har gjort målinger i tiden etter at treningsprogrammet var avsluttet. Det er derfor behov for mer forskning, forklarer Dahm.

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis tiltakende hjernesykdom som først og fremst rammer eldre mennesker.

De kliniske symptomer på sykdommen er skjelvinger, muskelstivhet og problemer med både å sette i gang og opprettholde bevegelser.

Funksjonsevne og muskelstyrke reduseres raskere for Parkinsonspasienter enn for friske eldre. Behandlingen av sykdommen er medikamentell og i enkelte tilfeller kirurgisk.

Tilrettelegger treningsprogrammer

Kristin Thuve Dahm.

Fysioterapi kan være en viktig del av behandlingen, spesielt siden både den medikamentelle og kirurgiske behandlingen først og fremst reduserer symptomene og ikke eliminerer dem.

I Norge finnes det flere steder som har treningsgrupper som er spesielt tilpasset personer med Parkinsons sykdom.

Treningen er som oftest ledet av fysioterapeut. Fysioterapeutene utarbeider også treningsprogrammer som pasientene kan gjøre på egen hånd.

Referanse:

Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom, rapport fra Kunnskapssenteret nr. 21-2009.

Powered by Labrador CMS