Store trusler mot verdenshelsen

Den mest omfattende sykdomsstudien til dags dato, utført av Disease Control Priorities Project (DCPP), peker ut de fire viktigste helseutfordringene verden står overfor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

DCPP ble etablert for fem år siden, for å avdekke politiske endringer og strategier for inngripen mot helseproblemer, i de fattigste og mindre velstående landene.

Nå har nærmere 500 eksperter fra 34 land gått gjennom et bredt spekter av forskningsarbeider, og utarbeidet en oppdatert versjon.

Noe av det de har gjort i denne 2. utgaven, er å vurdere hvor kostnadseffektive de helsefremmende strategiene har vært for sykdomsbyrden i landene. Og ikke minst; hva som kan og må gjøres bedre.

De fire store

Forfatterne bak studien, som nylig ble presentert i The Lancet, trekker frem disse fire viktige helseutfordringene som verdenssamfunnet møter i årene fremover:

  • Det høye antallet, og den økende forekomsten, av hjerte-/karsykdom, kreft og kroniske luftveissykdommer.
  • HIV- og AIDS-pandemien.
  • Trusselen om et nytt influensavirus tilsvarende Spanskesyken.
  • De høye dødstallene, og antall uføre, som følge av malaria, tuberkulose, lungebetennelse og diaré.

- I de neste to tiårene kan helsetilstanden til befolkningen i utviklingslandene gjennomgå en forvandling, sier medforfatter i studien, doktor Ramanan Laxminarayan.

Men disse landenes sykdomsbilde vil naturlig nok ikke kunne bedres uten betydelig innsats:

- Det vil avhenge av at sykdommene som er ansvarlig for flest dødsfall og funksjonshemminger kan kontrolleres, fortsetter Laxminarayan.

I mye større skala

Forfatterne bak DCPP-oppdateringen anbefaler blant annet at eksisterende kostnadseffektive tiltak omsettes til en mye større skala for å være i stand til å håndtere helsetruslene.

Blant annet påpeker de at et grundig kontrollprogram for malaria og tuberkulose står sentralt for å oppnå helsemessige fremskritt i deler av Afrika. Det samme gjelder utvilsomt også kampen mot nye tilfeller av HIV.

Den omfattende rapporten fra DCPP er et samarbeid mellom Fogarty International Center of the U.S National Institutes of Health, Verdensbanken, Verdens Helseorganiasjon og Population Reference Bureau.

I tillegg har man mottatt støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Les mer:

DCPP: Disease Control Priorities in Developing Countries. (2. utgave)

Verdens Helseorganisasjon.

Verdensbanken.

Powered by Labrador CMS