Det kan gjøre vondt både her og der under en graviditet. Men for kvinner med bekkenløsning føles smerten så intens at de blir sykemeldt. (Foto: Microstock)

Test for bekken-løsning fungerer ikke

Noen gravide er mer følsomme for smerte enn andre. Dermed kan de få diagnosen bekkeløsning uten å ha løst bekken.

 

Bekkenløsning kan være fryktelig vondt. Nå viser ny dansk forskning at noen kan ha fått diagnosen fordi de er mer følsomme for smerte, ikke fordi det er noe galt med bekkenet.

Diagnosen er i dag basert på tester av hvor og hvordan den gravide føler smerten. Det skal være uttrykk for at bekken og ledd er hypermobile – det vil si løse.

– Disse testene fungerer ikke, sier doktorgradsstudent Thorvaldur S. Palsson.

– Det er overhodet ikke unormalt å ha smerter i bekkenet under graviditet, siden bekken og ledd blir myke og løse hos alle kvinner som en forberedelse på fødselen. Men det er noen som opplever smertene så voldsomt at de ikke kan fungere i hverdagen, og det er det vi med en litt uheldig betegnelse kaller for bekkenløsning.

– Man har trodd at smerten oppsto fordi de gravide kvinnene var for løse i ledd og bekken. Og så har man brukt noen tester for det. Men vi vet nå at disse testene ikke viser hvor mye knokkelen beveger seg, men hvor mye smerter kvinnen har og hvor sensitiv hun er for smerte.

Palsson har, sammen med professor Thomas Graven-Nielsen, utført en rekke undersøkelser av dette. Studiene er publisert i de vitenskapelige tidsskriftene PAIN og The Clinical Journal of Pain.

Sprøytet inn saltvann 

Forskerne utsatte i første omgang en gruppe friske personer, som ikke var gravide, for et forsøk: De sprøytet inn en kraftig saltvannsoppløsning omkring leddene i bekkenet. Det påførte personene en smerte som varte i omkring ti minutter.

Forsøkspersonene testet positivt på standardtestene for bekkenløsning. Det viser at testene ikke sier noe om løse ledd eller bekken.

– En frisk mann får jo ikke bekkenløsning, sier Palsson.

Gravide kvinner tok smertetester

I et annet forsøk testet forskerne smertefølsomheten en rekke gravide kvinner. Forskerne visste ikke om kvinnene hadde en smertefull graviditet. Det spurte de først om etter forsøket.

Det viste at de som var sensitive for smerte, også rapportert om mye smerte i forbindelse med graviditet.

– Vi fant også at smertene kan gi økt følsomhet i områder som ikke er påvirket av graviditeten. Dette kan skyldes at smertemekanismene i sentralnervesystemet blir påvirket. Det blir kalles nevroplastisitet, sier professor Thomas Graven-Nilsen.

Mental helse spilte inn

Kvinnene fylte også ute et spørreskjema, og svarene tyder på at opplevelsen av smerte kan ha en sammenheng med psykiske og sosiale forhold.

Gravide kvinner som sov dårlig om natten og hadde en tendens til depresjon, hadde større smertefølsomhet.

Thorvaldur Skuli Palsson mener at gravide kvinner med sterke smerter bør tilbys en annen behandling enn de får i dag. Ved diagnosen bekkenløsning kan man i dag forsøke å stabilisere bekkenet med et spesielt belte. Men det fungerer ikke på alle og noen får faktisk mer smerter.

– Dette understreker hvor lite vi vet om de underliggende årsakene, sier Palsson.

I stedet bør man se på sammenhengen mellom kvinnens biologiske og psykiske helse, mener forskeren. Først bør man imidlertid undersøke om enkelte gravide kan være spesielt følsomme for smerte. Dette kan gjøres tidlig i graviditeten, før disse problemene oppstår, mener han.

Professor: Kan være mange faktorer

Niels Uldbjerg, som er klinisk professor ved gynekologisk-obstetrisk avdeling ved Aarhus universitetssykehus, er ikke overrasket over resultatene.

– Vi har aldri helt funnet ut av hva som ligger bak bekkenløsning. Noen undersøkelser sier det ene, og andre sier noe annet, sier han.

– Det at noen kvinner har en lavere smerteterskel, kan godt passe inn i bildet, som godt kan bestå av flere elementer – de kan jo ha et løst bekken også.

Professoren er enig i at den gravide kvinnens psykiske tilstand kan være relevant.

– Vi har alltid har hatt en fornemmelse at det kunne være et psykisk element i dette. Det er jo helt naturlig at de som har et snev av tungsinn er mindre robuste når det gjelder smerte, sier Uldbjerg.

Han påpeker at de gravide kvinnene som merket smertene sterkest i det andre forsøket, kunne ha det slik fordi de sov dårlig om natten og gikk med negative tanker, uten at de generelt var smertefølsomme personer.

Referanser:

TS. Palsson og T. Graven-Nielsen: Experimental pelvic pain facilitates pain provocation tests and causes regional hyperalgesiaPAIN (2012) doi: 10.1016/j.pain.2012.07.013. (Sammendrag)

TS. Palsson m. fl.:Experimental Pelvic Pain Impairs the Performance During the Active Straight Leg Raise Test and Causes Excessive Muscle StabilizationThe Clinical Journal of Pain (2014) (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS