Barn har noe økt risiko for å få astma dersom moren har brukt paracetamol i svangerskapet. Risikoen øker også hvis barnet selv har fått paracetamol i sine første levemåneder, viser ny norsk studie. (Foto: Image Source/NTB Scanpix)

Gravides bruk av Paracet kan øke risikoen for barne-astma

Også spedbarn som får paracetamol får økt astma-risiko. – Men det er ingen grunn til alarm, sier Folkehelseinstituttet.

Slik ble studien gjort

I alt inkluderer studien over 53 000 barn ved treårsalder og 45 600 barn ved sjuårsalderen i Mor Barn-undersøkelsen (MoBa). Opplysninger om paracetamolbruk fikk forskerne gjennom spørreskjemaer. Forskerne koplet så disse dataene med informasjon om barnets bruk av astmalegemidler i sju-årsalderen fra Reseptregisteret.

Resultatene ble kontrollert for en rekke faktorer, som sosioøkonomisk status, genetisk predisposisjon, kjønn og årsaker til bruk av paracetamol (infeksjoner, feber, smerte).

Studien ble utført ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med forskere ved Bristol University i Storbritannia. 

Norske barn som har blitt eksponert for paracetamol i mors mage har 13 prosent høyere risiko for å utvikle astma enn barn som ikke har blitt utsatt for stoffet.

Spedbarn som selv har fått paracetamol i sitt første halve leveår, har 29 prosent høyere risiko for å få astma enn andre. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Bristol University.

Hele 45 000 norske barn er med i undersøkelsen, som er en del av den store Mor Barn-undersøkelsen. Studien er publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Halvparten av gravide tok det

Resultatene er basert på hva mødrene har oppgitt om egen og barnas bruk av det smertestillende og febernedsettende middelet.

Hele 47 prosent av mødrene oppga at de hadde brukt paracetamol i løpet av svangerskapet.

Paracetamol anbefales som førstevalg som smertestillende eller for å senke feberen hos små barn av helsestasjonene. Mødrene oppga at 35 prosent av spedbarna hadde fått paracetamol i flytende form eller som stikkpiller det første halve leveåret.

Bare fem prosent får astma

I alt var det bare fem prosent av barna som brukte medisin mot astma ved sjuårsalderen.

Forsker Maria Magnus ved Folkehelseinstituttet mener funnet ikke gir noen grunn til bekymring.

- Det er ingen grunn til alarm. De fleste barna som får paracetamol, utvikler ikke astma, sier forsker Maria Magnus ved Folkehelseinstituttet. (Foto: Folkehelseinstituttet)

– Siden risikoen for astma allerede er på et lavt nivå, er likevel ikke denne økningen av stor betydning. De fleste barna som er eksponert for paracetamol får ikke astma, understreker hun. 

Magnus har utført studien sammen med kolleger ved Folkehelseinstituttet og Bristol University.  

Mengde eller hyppighet uviss

– Gjelder den høyere risikoen uansettt om mødrene har brukt paracet ofte eller svært sjelden?

– Dette gjelder hvilken som helst bruk, siden mødrene har krysset av for ja eller nei på spørsmålet. Vi vet derfor ikke noe om hvor ofte barna har blitt eksponert, verken i svangerskapet eller etter at de ble født, sier Magnus til forskning.no.

Dette er dermed en svakhet ved studien, innrømmer Magnus. 

Kan være annen årsak

Sammenhengen er svak, og denne typen resultater basert på befolkningsundersøkelser må tolkes med varsomhet, understreker Folkehelseinstituttet på sine egne nettsider.

– Selv om det er en svak sammenheng mellom bruken og utbredelsen av astma, vet vi ikke om Paracet i seg selv øker risikoen. Det kan også skyldes en bakenforliggende årsak som forklarer begge deler, både at noen bruker mer av middelet og gjør dem mer utsatt for å få astma, forklarer forskeren.

En mulig forklaring kan være at personer med mer alvorlige eller langvarige plager som infeksjoner, smerter eller feber, bruker legemiddelet. Disse plagene kan også ha sammenheng med astma.

Forskerne har riktignok kontrollert for en rekke faktorer som blant annet arv. 

Vil ikke endre anbefalingene

Folkehelseinstituttet mener resultatene ikke gir grunnlag for å endre anbefalingene om at paracetamol er førstevalget dersom man har behov for å bruke smertestillende eller febernedsettende legemidler.

– Det gjelder også gravide og spedbarn, sier Magnus.

Her kan du lese Legemiddelverkets anbefalinger om bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. 

Dette er ikke den første studien som viser at paracetamol under svangerskapet kan gi økt risiko for astma. En dansk undersøkelse viste dette for få år siden.

Men dette er den første store studien som viser en slik sammenheng, hvor så mange norske barn er omfattet.

Mer stress på immunforsvaret

En mulig forklaring på en sammenheng kan ha med økt oksidativt stress å gjøre, ettersom paracetamol kan øke produksjonen av såkalte frie radikaler.

Økt produksjon av frie radikaler kan føre til at kroppens antioksidantforsvar ikke strekker til.

– Dersom det blir en vedvarende ubalanse mellom mengden antioksidanter og frie radikaler, sier vi at kroppen utsettes for mer oksidativt stress. Det kan igjen ha innvirkning på immunforsvaret hvis det vedvarer, forklarer Magnus.

Referanse: 

Maria Magnus mf: Prenatal and Infant Paracetamol Exposure and Development of Asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal for Epidemiology. 09.02.2016.

Powered by Labrador CMS