En norsk undersøkelse tyder på at depresjon i svangerskapet har lite å si for når fødselen starter. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

– Depresjon fører ikke til tidlig fødsel

Det er en myte at depresjon i svangerskapet øker risikoen for at barnet blir født for tidlig, sier norsk professor.

For noen år siden skrev forskning.no om forskning som viste at deprimerte gravide hadde mye høyere risiko for å føde for tidlig.

Man skal heller ikke lete lenge på internett før sammenhengen dukker opp. Både Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk gynekologisk forening oppgir at svangerskapsdepresjon øker risikoen for prematur fødsel.

Men dette stemmer ikke med resultatene av en stor undersøkelse av norske gravide, forteller professor Malin Eberhard-Gran ved Akershus universitetssykehus.

– Depresjon per se har ingen betydning for når fødselen starter, sier hun.

Store traumer kan gi tidlig fødsel

Det er ikke så rart at mange har antatt at psykiske problemer kan være koblet til for tidlig fødsel.

Det finnes en del dokumentasjon som viser at traumatiske livshendelser – for eksempel det å oppleve en naturkatastrofe – kan sette i gang fødselen for tidlig.

Noen små studier har også pekt mot at depresjon kan ha en slik effekt, forteller Eberhard-Gran.

Derfor satte hun og kollegaene hennes i gang en undersøkelse av norske gravide for å finne ut mer om en eventuell sammenheng.

Forskerne brukte data fra over 40 000 kvinner som hadde vært med i den norske Mor og barn-undersøkelsen, fra 1999 til 2008. Deltagerne svarte på spørsmål om blant annet psykiske problemer både i uke 17 og uke 30 av svangerskapet.

Dermed kunne Eberhard-Gran og kollegaene sammenligne disse opplysningene med informasjon om kvinnenes fødsler fra medisinsk fødselsregister.

Satte i gang fødsel tidligere

I første omgang stemte resultatene med utfallet fra de tidligere studiene:

Kvinner som skåret høyt på depresjon i uke 30, eller kvinner som skåret høyere i uke 30 enn i uke 17, fødte gjennomsnittlig litt tidligere enn de andre.

Men da forskerne så nøyere på tallene, dukket det opp en overraskende sammenheng:

Deprimerte fikk litt oftere keisersnitt eller igangsatt fødsel før terminen.

Men når fødselen kom i gang av seg selv, var det ingen tegn til at depresjon påvirket fødselstidspunktet.

Så hvorfor setter helsepersonell oftere i gang tidlig fødsel eller keisersnitt hos deprimerte?

Kanskje er det slik at kvinner med depresjon oftere spør om keisersnitt eller igangsetting av fødselen, spekulerer forskerne. Men foreløpig vet de ikke nok til å kunne si noe sikkert om grunnen.

Ikke nødvendigvis representative

Studien har sine svakheter.

Slett ikke alle fødende kvinner deltok i Mor-barn-undersøkelsen. Gravide som røyket eller var under 25 år valgte for eksempel oftere å ikke være med. Det er også litt færre mødre med for tidlig fødte barn med i undersøkelsen.

Dermed er det mulig at resultatene fra studien ikke gjelder for hele befolkningen.

Det er heller ikke sikkert at konklusjonene gjelder i andre land enn Norge.

Et annet poeng er at studien ikke kan si noe om en eventuell sammenheng mellom angst og for tidlig fødsel. Det var også spørsmål om angst i spørreskjemaet som de gravide svarte på, men de utgjør ikke et godt nok måleverktøy for å påvise angst, skriver forskerne i artikkelen.

Likevel mener Eberhard-Gran at resultatene er solide når det gjelder depresjon.

Dersom det fantes en klar sammenheng mellom depresjon i svangerskapet og for tidlig fødsel, ville den ha kommet fram i en undersøkelse med over 40 000 deltagere, argumenterer professoren. Hun mener det er viktig at gravide får høre om resultatene.

– Mange kvinner føler skyld når de har født for tidlig. De kan tro at det er deres egen skyld, fordi de var deprimerte under svangerskapet. Men våre resultater tyder på at det ikke har noen betydning.

Referanse:

M. Lukasse, A. Helbig, J. S. Benth, M. Eberhard-Gran, Antenatal Maternal Emotional Distress and Duration of Pregnancy, PLOS One, juli 2014.

Powered by Labrador CMS