Kinesere i Norge studerer og jobber

Den typiske innvandreren fra Kina med kort botid i Norge studerer eller jobber som spesialist og drar tilbake til Kina etter noen år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Blant de som har vært her lenge, er kinesere som startet som kokker på norske skip og som deretter etablerte Kina-restauranter her i landet.

I forbindelse med at Kina arrangerer de olympiske sommerlekene, har forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå sett på hva som kjennetegner innvandrere med kinesisk bakgrunn i Norge.

Sammenliknet med de vel 30 000 innvandrerne fra Polen eller de 18 000 innvandrerne fra Irak, blir de 5000 innvandrerne fra Kina en liten gruppe. Likevel er det mye som kan sies om Norges 24. største innvandrergruppe.

Mange flytter hjem igjen

Østby konkluderer med at hvis man møter en person med kinesiske bakgrunn i Norge, er det stor sannsynlighet for at dette enten er en som selv er student eller spesialist med forholdsvis kort botid her i landet, eller en som er kommet til en slektning som har bodd her en tid.

- Av de 5000 som er her, er under 2000 kommet for å ta utdanning, og 500 er flyktninger, fra ulike perioder. Rundt 400 jobber som spesialister. Nesten halvparten av alle med kinesisk bakgrunn har bodd i Norge i mindre enn fem år, sier Østby.

Han forklarer at flyttemønsteret mellom Norge og Kina er ganske annerledes enn flyttemønsteret mellom Norge og andre asiatiske land. Sammenliknet med andre innvandrergrupper reiser mange av kineserne hjem igjen.

- Det var flere kinesiske statsborgere som flyttet fra Norge til Kina enn det var tilbakeflyttere til noe annet land i Asia, Afrika eller Latin-Amerika, påpeker Østby.

Han mener dette kan forklares med den store andelen studenter. Etter 1990 kommet flere utdanningsinnvandrere fra Kina enn fra noe annet land, med unntak av Tyskland.

- Men det kan også være et tegn på at mange kineserne, i motsetning til innvandrere fra noen andre innvandrere, synes de har noe å reise hjem til, konkluderer forskeren.

Driver restaurant

Men ikke alle reiser tilbake til Kina. Omtrent 15 prosent av de med kinesisk bakgrunn har bodd i Norge lenger enn 20 år.

- Blant de første som kom, var det trolig noen som etter å ha vært kokker på norske skip i utenriksfart, etablerte de første Kina-restaurantene i Norge, sier forskeren.

Men også utenom Kina-restaurantene er innvandrerne med kinesisk bakgrunn i arbeid.

Østby viser til at det blant godt voksne med kinesisk bakgrunn er høyere sysselsettingsprosent enn i noen annen sammenliknbar innvandrergruppe.

- Mange av innvandrerne med bakgrunn fra Kina er selvstendig næringsdrivende. Andelen næringsdrivende er større blant folk med bakgrunn fra Kina enn blant alle bosatte i Norge generelt, sier han.

Mange i jobb

Forskeren har også sett at det er liten forskjell på yrkesdeltakelse og andel selvstendig næringsdrivende blant kvinner og menn, noe som er uvanlig for innvandrergrupper.

- Kanskje er det Kina-restaurantene som påvirker dette også? undrer Østby.

Innvandrere fra Kina utmerker seg også ved at få faller utenfor arbeidslivet.

Andelen arbeidsledige er langt høyere(6 prosent) enn gjennomsnittet i Norge(2 prosent), men likevel lavere enn gjennomsnittet for alle innvandrere (7 prosent) eller blant asiater i alt (10 prosent). Det er også svært få uføretrygdede blant innvandrerne fra Kina.

- Noe av dette henger selvsagt sammen med at mange har kort botid, men innvandrere fra Kina har lavere andel uføretrygdede enn noen annen av de 16 landgruppene SSB gir statistikk for, konkluderer Østby.

Sammensatt gruppe

(Illustrasjonsfoto: www.clipart.com)

Kineserne er en mer sammensatt gruppe enn mange andre innvandrergrupper, blant annet med hensyn til ankomsttidspunkt og hvorfor de er her.

De aller fleste innvandrerne fra Bosnia har for eksempel vært i Norge 12-14 år, de fleste burmesere har vært her kortere enn tre år. Når det gjelder kinesere er det ikke slik. Noen har kommet for lenge siden, noen har nettopp kommet.

- Innvandrere fra Pakistan er her enten på grunn av arbeid eller på grunn av familietilknytning, det samme med innvandrere fra Polen. Innvandrere fra Vietnam er her enten fordi de har flyktet eller på grunn av familietilknytning.

- Kineserne har mer varierte grunner for å være her, forklarer han. Fordi kineserne har kommet på så ulike tidspunkter og med så ulike bakgrunner, har de kanskje ikke like sterke fellesinteresser og interessegrupper som mange andre innvandrere har, forteller Østby.

Hver tredje bor i Oslo

Det er stor forskjell på bosettingsmønsteret til ulike innvandrergrupper. Arbeidsinnvandrere bor for eksempel ofte rundt de store byene, mens flyktninger først bosettes rundt om i landet og gjerne kommer sigende inn mot de store byene etter hvert.

Fordi innvandrerne fra Kina har så mange ulike livsgrunnlag, har de et forholdsvis spredt bosettingsmønster i forhold til mange andre innvandrergrupper.

- Hver tredje innvandrer fra Kina bor i Oslo. Dette er en mindre andel enn blant mange andre innvandrergrupper fra Asia og Afrika, men en større andel enn blant innvandrere fra europeiske land.

- I forhold til andre innvandrere fra Asia og Afrika, bor det relativt mange fra Kina i Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland, forteller Østby.

Selv om det bare er 5000 kinesiske innvandrere, har mange nordmenn tilknytning til Kina. Blant annet er det 2500 adopterte fra Kina i Norge.

Fordi det gjennom hele første halvdel av forrige århundre var mange norske misjonærer i Kina, er også en del nordmenn født i Kina av to norske foreldre.

Powered by Labrador CMS