Norske leger uten snusfornuft

I internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er betydelig lavere enn ved røyking. To av tre norske allmennleger har en annen oppfatning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Sirus/Nye bilder)

– Allmennleger har en avgjørende rolle som informasjonsformidlere rundt spørsmål om helse og risiko overfor sine pasienter. Det er derfor viktig at deres oppfatninger om helserisiko er kunnskapsbasert, sier Sirus-forsker Ingeborg Lund.

Hun står sammen med Janne Scheffels bak en studie av allmennlegers oppfatning av helserisiko ved snus vs. røyking, som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

Studiens utgangspunkt er at mange i befolkningen tror at snus og røyking er like farlig eller nesten like farlig. Men er slike oppfatninger også utbredt blant allmennleger?

Det vil i så fall kunne ha betydning for om de vil anbefale snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

Bare 1 av 3 i tråd med forskningen

Rundt 900 allmennpraktikere fylte ut et spørreskjema i 2008. Oppfatning om relativ risiko ble målt gjennom spørsmålet “Sammenliknet med daglig sigarettrøyking, hvor alvorlig mener du helseeffekten er ved daglig bruk av snus ?”. Svarkategoriene rangerte fra “snus er mye mer skadelig” til “snus er mye mindre skadelig”.

Bare 36 prosent av allmennpraktikerne mente at snus var mye mindre skadelig enn sigaretter. Mer enn 15 prosent oppfattet snus som like farlig eller farligere enn sigaretter.

Forsker Ingeborg Lund. (Illustrasjonsfoto: Sirus/Nye bilder)

– Det er overraskende at så få av legene oppfatter snus som mye mindre farlig enn sigaretter. Kanskje kan noe av forklaringen være at de tar inn aspekter som nikotinavhengighet, risiko for dobbelbruk og risiko for å rekruttere nye tobakksbrukere i sin forståelse av relativ risiko, sier Ingeborg Lund.

– For røykere som ikke klarer å slutte på annen måte kan det å bytte til snus være et alternativ.

Allmennpraktikere som rangerte snus som mye mindre skadelig, var mer tilbøyelig til å anbefale snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

Referanse:

Ingeborg Lund & Janne Scheffels: Perceptions of the Relative Harmfulness of Snus Among Norwegian General Practitioners and Their Effect on the Tendency to Recommend Snus in Smoking Cessation. Nicotine & tobacco research, 2011. Foreløpig kun publisert online. DOI: 10.1093/ntr/ntr159

Powered by Labrador CMS