Er damers hjerner med sårbare for nikking? Eller generelt for hodeskader? Her: LSKs Emilie B. Haavi og VIF-kaptein Gunnhildur Y. Verdola i duell under NM-semifinalen i fjor. (Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Ny studie: Kvinner mer utsatt for hodeskader når de nikker i fotball

Damespillerne hadde mer alvorlige endringer i hjernen enn menn hadde, ifølge ny studie. – Kan ikke konkludere med at nikking hadde skylda, mener norsk lege og forsker.

Det er ikke første gang studier undersøker farene ved å gjentatte ganger la hodet ta støyten fra av ball i stor fart. Og forskerne er ikke helt enige om risikoen ved det.

Nå finner en ny hjernestudie forskjell på risikoen for kvinner og menn.

– Forskere og leger har lenge lagt merke til at kvinner klarer seg dårligere etter hodeskade enn menn, men noen har ment at det bare skyldes at kvinner er villige til å rapportere om symptomene sine, sier legen Michael L. Lipton ved Albert Einstein College of Medicine, som har ledet studien.

Mer omfattende hos damene

Lipton har i nærmere ti år forsket på følger av hjernerystelser, blant annet med teknologi som kan ta bilde at hvordan vann flyter gjennom hjernevevet, nærmere bestemt den hvite substansen som tilrettelegger for kommunikasjon mellom områdene i hjernen.

Hvis det er lav score på en slik bildeundersøkelse i et område av hjernen, tyder det på små skader her, ifølge forskerne.

I den nye studien undersøkte Lipton og kollegaene nettopp hos amatørfotballspillere – 49 damer og 49 menn.

Som gruppe hadde mennene og kvinnene nikket ballen omtrent like mye i løpet av året, men noen hadde nikket mye og andre lite.

Forskerne så at de som hadde nikket mye, hadde mer forandringer i hvit substans i hjernen.

Resultatene var tydeligst blant damene: Studien kan tyde på at volumet av skadet hvit substans var fem ganger større hos damene enn hos mennene, ifølge en pressemelding fra den amerikanske medisinhøyskolen.

Kvinnene hadde åtte hjerneregioner der forskerne setter skader i sammenheng med mange headinger, sammenlignet med bare tre områder hos menn, ifølge en pressemelding.

– Basert på studien vår, som målte objektive forandringer i hjernevevet snarere enn selvrapporterte symptomer, ser det ut til at kvinner har en større sannsynlighet for å få skader på hjernen fra å nikke i fotball, sier Lipton.

– Skeptisk til at det skyldes nikking

Men skyldes forskjellene de fant, nikkingen?

Det er forsker og overlege i ortopedi på Akershus universitetssykehus og tidligere landslagslege for de norske fotballkvinnene, Truls Straume-Næsheim, skeptisk til.

Han har blant annet forsket på følger av hodeskader for mannlige spillere, i Tippeligaen.

- Jeg synes funnene er interessante, og det er interessant at de finner forskjeller mellom kvinner og menn, men man kan ikke si ut ifra denne studien at nikking har skylda, sier Straume-Næsheim til forskning.no.

Uregistrerte hjernerystelser?

Den norske legen leser av studien at ingen av mennene i studien rapporterte om hjernerystelser, og bare én av damene gjorde det.

– Det er jeg skeptisk til, for vi vet at idrettsutøvere underrapporterer hjernerystelser kraftig.

Han tenker seg at det kanskje heller er hjernerystelser som kan kobles til mikroskadene som forskerne skriver om i den nye studien. Han synes ikke den viser at det er nikkingen som har skylda.

– Kanskje har en som header masse, hatt masse hjernerystelser og da er det i stedet hjernerystelser og følgene av dette vi ser i studien. Vi har sett tendenser til at kvinnelige fotballspillere har flere hjernerystelser, men det kan være at de oftere melder inn symptomer og dermed blir fanget opp.

Kan mindre påkjenninger skade hjernen?

Hjernerystelser er normalt ikke noe man får av å nikke en fotball.

– Jeg vil ikke si at nikking er farlig, men det kan være farlig å få for mange hjernerystelser, sier Straume-Næsheim.

Men Michael Lipton mener at også mindre belastninger kan gi skader i hjernen på sikt. Det uttalte han seg om i en pressemelding i 2013, som vi siterte i en artikkel på forskning.no:

– Å heade en fotball er ikke et sammenstøt av en styrke som vil rive i stykker nervefiber i hjernen. Men gjentatt heading kan sette i gang en kaskade av responser som kan føre til ødeleggelse av hjerneceller over tid.

I doktorgraden til Straume-Næsheim fant han og kollegaene ingen klar kobling mellom hjernerystelser hos Tippeliga-spillerne og resultatene på kognitive tester og blodprøver.

Kjønnsforskjeller etter hodeskade?

Forskerne bak den nye studien burde ha sammenlignet resultatene med en kontrollgruppe av ikke-fotballspillere med hjerneskade, mener den norske legen.

– Det kan hende at menn og kvinner har forskjellige måter å reagere på mindre hodeskader på, sier han til forskning.no.

Forandringene som Lipton og kollegaene fant i spillernes hjerner, ga ikke utslag som forandringer i tenkeevnen.

Men likevel bør de tas på alvor, fastholder de – fordi flere hjerneskader der belastningen har skjedd jevnlig, som ved gjentatte smeller, kan utvikles i det små til de blir så store at de påvirker hvordan personen fungerer, ifølge pressemeldingen fra den amerikanske medisinhøyskolen.

Forskerne vil ikke spekulere i hvorfor kvinner kanskje er mer sårbare for hodeskader enn menn. Noen har spekulert i at det dreier seg om styrken i musklene som holder hodet på plass, kjønnshormoner eller gener, ifølge pressemeldingen.

Lipton synes ikke det er lurt å forby nikking i fotball til tross for at han mener det kan være skadelig.

– Vi har gjort flere studier som viser at spillere synes å tåle et visst nivå, sier han.

– Det viktige med denne studien er at vi kanskje må se på menn og kvinner forskjellig.

Referanse:

M. Lipton mfl: MRI-defined White Matter Microstructural Alteration Associated with Soccer Heading Is More Extensive in Women than Men. Radiology, 31. juli 2018.

Powered by Labrador CMS