null (Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix)

Spør en forsker: Hvordan avgjør Norges Bank renten?

Norges Bank skal holde prisveksten på rundt 2,5 prosent og sysselsettingen stabil. Men hva har egentlig renten med dette å gjøre?

Media, politikerne, finansnæringen, næringslivet og svært mange privatpersoner følger interessert med når sentralbanksjefen benker seg foran tv-kameraene i morgen, 12. mai. 

På sist rentemøte ble renten kuttet fra 0,75 til 0,5 prosent.

– Renten er prisen på penger. Rentenivået betyr derfor mye i en økonomi. For deg som privatperson bestemmer det for eksempel hvor stort boliglån du har råd til, forklarer førsteamanuensis Siri Valseth ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

For næringslivet betyr høy rente at færre investeringsprosjekter er lønnsomme. Motsatt vil lav rente bidra til flere investeringer og dermed flere arbeidsplasser.

Inflasjon og arbeidsledighet

Prisvekst, eller inflasjon, vil si at verdien av pengene synker. Vi får mindre for pengene enn tidligere.  

Nå er inflasjonen over tre prosent, altså høyere enn inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

I teorien burde derfor Norges Bank sette opp renten slik at det ble dyrere å bruke penger. Det ville dempet prisveksten og fått ned inflasjonen.

Men situasjonen på arbeidsmarkedet kompliserer dette bildet.

– Når det er økende arbeidsledighet og fallende investeringer, slik det er nå, er lavere rente et virkemiddel for å øke investeringslysten og få flere lønnsomme prosjekter og folk i arbeid, forklarer Valseth.

Lavere rente bidrar også til svakere krone som er positivt for eksportnæringen.

I tillegg til utviklingen i inflasjonen og sysselsettingen ser Norges Bank på utviklingen i boligprisene og gjeldsutviklingen i husholdningene når de bestemmer renten.

Bankenes rente

En grunn til at Norges Bank satte ned renten sist, var at de mente inflasjonen bare var høy midlertidig på grunn av svekkelsen i den norske kronen.

– Ifølge prognosene framover vil inflasjonen gå ned når effekten av kronesvekkelsen er over, sier Siri Valseth.

Renten som Norges Bank setter, kalles styringsrenten, eller foliorenten.

Styringsrenten er innskuddsrenten på bankenes brukskonti i sentralbanken. Renten kalles også foliorenten og brukes som referanse når bankene bestemmer sine egne utlåns- og innskuddsrenter.

Dyrest og billigst lån

Markedsrenten er renten vi som kunder betaler for å låne penger av banken vår.

Mens styringsrenten holdes fast mellom rentemøtene til Norges Bank, endres markedsrenten hele tiden.

Renten vi må betale, avhenger av kredittverdigheten vår og hvilken type lån det er snakk om.

Boliglån er den billigste typen lån for privatpersoner. For boliglån vil banken nemlig ha sikkerhet i boligen og kan selge den dersom du ikke gjør opp for deg.

Billån har lavere sikkerhet siden biler faller raskt i verdi. Billån er derfor dyrere enn boliglån.

Den dyreste gjeldstypen er kredittkortgjeld. Det skyldes at banken ikke har fysisk sikkerhet for denne typen gjeld.  

Powered by Labrador CMS