Et åpent vindu forbedrer ventilasjonen og luftkvaliteten på soverommet. Kjølig luft kan også bidra til å holde temperaturen på soverommet nede, noe som også kan forbedre søvnen.

Danske forskere finner enkel måte å forbedre nattesøvnen på

Hvis du blir 80 år gammel, vil du tilbringe 25 av dem med å sove, for det meste på soverommet. Derfor har forskere undersøkt sammenhengen mellom ventilasjon på soverommet og søvnkvalitet.

Sov du dårlig i natt? Du våknet flere ganger, og søvnen var ikke særlig dyp? Det tok kanskje en stund før du sovnet, og i dag er du trøtt og ukonsentrert?

Det kan være ventilasjonen på soverommet ditt som er årsaken.

En studie fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har analysert søvnen til 34 voksne mennesker over fire uker. Søvnen ble bedre med god ventilasjon.

– Hvis du har for dårlig ventilasjon på soverommet, har det en negativ effekt på søvnkvaliteten, sier Pawel Wargocki. Han er professor ved Institutt for miljø- og ressursteknologi ved DTU Sustain og forsker på inneklima.

Imponerende metode

Forsøkene i studien ble gjennomført i boliger i Belgia som har et spesielt ventilasjonssystem som forskerne kunne styre.

Systemet styres på nettet og har tre innstillinger: kraftig, middels og svak.

– Systemet er ganske vanlig, bortsett fra at vi kunne styre det fra en datamaskin, sier Jelle Laverge, førsteamanuensis ved belgiske Ghent University ved Institutt for arkitektur og byplanlegging og medforfatter av studien.

Ifølge Pawel Wargocki kan systemet på full effekt sammenlignes med å ha gjennomtrekk med åpne dører og vinduer. Han understreker imidlertid at en direkte sammenligning er vanskelig.

Forsøkspersonene visste ikke hva slags innstilling systemet sto på mens de sov.

Det er viktig at forsøkspersonene sov i sitt eget hjem, mener Ali Amidi, lektor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

– Vi vet fra forskning at folk sover dårligere i søvnlaboratorier, sier han.

Han mener det er viktig at det blir forsket på temaet.

Dårlig ventilasjon på soverommet

Soverommet har ofte den dårligste ventilasjonen i hjemmet. Det kan være ganske problematisk når det er der vi tilbringer flest timer.

Hvis du fyller 80 år, bruker du 25 år på å sove. Derfor bekymrer det forskerne at det er lite fokus på et sunt inneklima på soverommet.

De aller fleste boliger burde ha bedre ventilasjon.

– Det er behov for en fordobling av ventilasjonen i forhold til hva byggeforskriftene vanligvis forutsetter. Men vi trenger også flere studier som viser hva som er den riktige mengden, sier Pawel Wargocki.

Bedre søvn for personer uten søvnproblemer

Personer med søvnproblemer ble ekskludert fra studien. Fokuset var på hvordan personer med normalt søvnmønster.

– Det kan være mange andre faktorer, for eksempel stress, som reduserer søvnkvaliteten. Vi sier ikke at alle disse problemene forsvinner hvis du har god ventilasjon, sier Wargocki.

Han tror imidlertid at bedre ventilasjon kan hjelpe for personer med søvnproblemer også.

Ali Amidi er litt mer skeptisk til hvor mye de faktisk kan si ut fra resultatene i studien. Han mener det er en utfordring med målingen av søvnkvaliteten, noe som generelt er en utfordring i mange søvnstudier.

– De bruker et apparat til å måle søvnkvaliteten, men det er vanskelig. Apparatet overvurderer lett søvn og undervurderer både dyp søvn og søvneffektivitet, sier Amidi.

Apparatet han snakker om, er en aktivitetsklokke som måler søvnaktivitet i løpet av natten.

Han mener imidlertid at resultatene virker troverdige.

Pawel Wargocki erkjenner at det kan være en utfordring.

– Vi kan se en ganske tydelig endring, og derfor tyder resultatene våre på at søvnkvaliteten blir bedre. Vi trenger imidlertid flere studier for å bekrefte disse resultatene, sier han.

Han understreker at utfordringen med å bruke klokken ikke er så stor i denne konteksten. Den kan brukes til å tegne et generelt bilde, mens den vil ha utfordringer med å peke på søvnkvaliteten til enkeltindivider.

Den optimale ventilasjonen

Studien har bidratt med viktig kunnskap, men det er fortsatt et åpent spørsmål hvilken betydning ventilasjonen på soverommet har for søvn og kognisjon, sier Ali Amidi.

I studien tok testpersonene for eksempel en slags IQ-test hver morgen i de tre ukene studien pågikk, men uten å finne noen forskjell.

– Vi kunne ikke påvise noen effekt, men det finnes studier som viser at bedre søvn fører til bedre prestasjoner dagen etter, sier Wargocki.

De kan heller ikke ut fra studien konkludere med hva som er optimal ventilasjon på soverommet. Her trengs det flere studier.

– Studien viser at for dårlig ventilasjon forverrer søvnkvaliteten. Men hva som er det optimale nivået, vet vi ikke ennå, sier Wargocki.

– Vi håper å få svar på dette spørsmålet i løpet av noen år, avslutter han.

Hvordan sover forskerne?

 Når man forsker på inneklima og søvn, er det vanskelig å ikke ta med seg arbeidet hjem. Forskere er overveldende enige om hvordan inneklimaet bør være i deres egne private hjem.

Pawel Wargock

Sover med åpent vindu. På veldig kalde dager må han imidlertid lukke det. Han viser til forskning som tyder på at det å sove med åpent vindu når temperaturen på soverommet er under 18 grader, kan føre til infeksjonssykdommer.

Jelle Laverge

Sover med åpent vindu. I Belgia er temperaturen generelt litt høyere enn her i Norden, så han er ikke så bekymret for å bli syk av den kjølige temperaturen ute.

Ali Amidi

Sover med vinduet litt åpent. Slik unngår han direkte trekk, men sørger for god utlufting av frisk luft utenfra. En lav temperatur på soverommet kan også gi bedre søvn, sier han, og det er en annen fordel med å ha vinduet åpent.

Referanse:

Xiaojun Fan,  Pawel Wargocki mfl.: A single-blind field intervention study of whether increased bedroom ventilation improves sleep qualityScience of The Total Environment, 2023. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163805

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

 

Powered by Labrador CMS