Diskriminering kan gjøre mennesker med fedme syke, mener forskere. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Skadelig diskriminering av alvorlig overvektige

Pasienter med fedme opplever ofte stigmatisering og diskriminering. Det kan føre til en tidligere død, ifølge ny forskning.

Mennesker med fedme opplever stigmatisering.

- Det er kjent fra en bunke studier at alvorlig overvektige er utsatt for både stigmatisering og diskriminering, sa førsteamanuensis Tor Ivar Karlsen fra Universitetet i Agder og Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst ved Sykehuset i Vestfold, i en tidligere sak på forskning.no.

Dette kan få mange negative følger for dem som opplever det.

Tidligere forskning peker mot at mennesker som diskrimineres på grunn av vekta opplever større psykisk belastning, mindre velvære og mer ensomhet enn de som ikke diskrimineres.

I tillegg ser det ut til at diskriminering henger sammen med en økt risiko for fysiske helseproblemer. Ulike studier antyder at diskriminerte har mer betennelse i kroppen og større risiko for økt fedme, økt blodtrykk og mer helsehemmende adferd som større matinntak og mindre fysisk aktivitet.

Og nå konkluderer en gruppe forskere med at diskriminering på grunn av vekt til syvende og sist kan føre til et kortere liv.

– Disse funnene antyder muligheten for at stigmaet som er forbundet med å være overvektig faktisk er mer skadelig enn å være overvektig, skriver Angelina R. Sutin Florida State University i siste utgave av Psychological Science.

Økt dødelighet

Sutin og kollegaene hennes har gått igjennom data fra to observasjonsstudier hvor deltagerne har svart på en rekke spørsmål om helse og hverdagsliv. Spørsmål om diskriminering var også inkludert. Forskerne analyserte informasjon fra over 18 000 mennesker.

Resultatene antydet at diskriminering på grunn av vekt var knyttet til en høyere risiko for å dø tidlig. Det så ut som om effekten var sterkere enn virkningen av de fleste andre typer diskriminering, som diskriminering på grunn av etnisitet eller seksuell legning.

Den negative virkningen på dødelighet var sammenlignbar med effekten av røyking, skriver forskerne.

Ikke nøyaktig måling av diskriminering

Undersøkelsen har en del svakheter, på lik linje med andre observasjonsstudier. Siden mange faktorer påvirker livskvaliteten til mennesker med overvekt og fedme, kan det være vanskelig å skille ut effekten av bare diskriminering.

Og det er alltid en risiko for feilrapportering i spørreundersøkelser.

Forskerne selv påpeker at målingene av diskriminering i undersøkelsen ikke var veldig nøyaktige. Vi vet lite om hvor hyppig og alvorlig diskrimineringen var.

Undersøkelsen kan heller ikke gi noe sikkert svar på hvorfor diskriminering på grunn av vekt henger sammen med økt dødelighet, eller om det ene fører til det andre.

Skam motiverer ikke

Kanskje har denne formen for diskriminering spesielle aspekter ved seg, som gjør den ekstra ille for den det gjelder. For eksempel at den ofte kommer fra familie og venner, foreslår forskerne, men understreker at dette foreløpig bare er spekulasjoner.

De konkluderer like fullt:

– Det er en gjennomgående oppfatning om at det å gjøre individer skamfull for vekten sin motiverer til vekttap. Konsekvensen av denne misoppfatningen er nå klar: Stadig mer dokumentasjon peker mot at vektdiskriminering ikke hjelper, det fører til mer sykelighet og større dødelighet.

Referanse:

A. R. Sutin, Y. Stephan & A. Terracciano, Weight Discrimination and Risk of Mortality, Psychological Science, oktober 2015, doi:10.1177/0956797615601103. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS