Facebook kan potensielt øke levetiden, viser ny studie. (Foto: pathdoc/Shutterstock/NTB scanpix)

Kan Facebook gi deg et lengre liv?

Du kan leve lenger om du har et bredt kontaktnett i sosiale medier, ifølge ny studie.

Siden slutten av 1970-tallet har vi visst at det er en sammenheng mellom levetid og sosiale nettverk. Forskeren Lisa Berkman påviste i en studie i 1978 at mennesker med sterke sosiale nettverk lever lenger enn de som ikke har det, og resultatene har blitt gjentatt flerfoldige ganger siden da.

Nå tyder en ny studie fra University of California San Diego på at det samme kan gjelde for sosiale medier.

Hovedforfatter av studien, William Hobbs, sier i en pressemelding at moderasjon er viktig.

– Sosial samhandling på nett ser ut til å være sunt når aktiviteten er i moderate mengder, og når den kommer i tillegg til samhandling utenom nettet, sier Hobbs.

Studien viser også at det kun er i ekstreme tilfeller at bruk av sosiale medier er negativ.

– Man ser negative konsekvenser for de som bruker mye tid på nett, men som ikke har kontakt med noen ellers, sier Hobbs.

Mindre sjanse for å dø

Forskerne koblet data fra 12 millioner facebook-brukere i California opp mot informasjon fra helsemyndighetene i staten. De studerte facebook-aktiviteten deres over en periode på seks måneder – både antall venner, antall bilder og statusoppdateringer og antall sendte meldinger.

Deretter sammenlignet de dataene fra deltakerne som fortsatt var i live ved slutten av studien, med de som hadde dødd i løpet av perioden. På denne måten ville de finne ut om de som var mer aktive, også levde lenger.

Alle deltakerne var født mellom 1945 og 1989, og sammenligningene ble gjort mellom personer av samme kjønn og alder.

De første funnene antyder at de som er på facebook og bruker det aktivt, lever lenger enn de som ikke gjør det. Studien anslår at det i gjennomsnitt er 12 prosent mindre risiko for at en facebook-bruker dør, enn en person som ikke bruker dette sosiale mediet.

Ikke sikre på årsaken

Forskerne tar likevel forbehold om at disse resultatene kan skyldes forskjeller i sosioøkonomisk bakgrunn, altså en kombinasjon av deltakernes sosiale og økonomiske bakgrunn. Studien er en såkalt assossiasjonsstudie, hvor forskerne har forsøkt å finne ut om det finnes en kobling mellom ulike personer.

En slik kobling viste seg å finnes, men forskerne vet likevel ikke hva som er årsaken til denne koblingen. Det er altså ikke mulig å fastslå sikkert om facebook-bruken kan ta æren for de påviste forskjellene.

Det sosiale er viktig

Andre studier har også antydet at sosialt nettverk er en viktig faktor for svært mange mennesker, også eldre. Psykolog Thomas Hansen ved forskningsinstituttet NOVA har tidligere sagt til forskning.no at sosialt nettverk kanskje er den viktigste faktoren for livstilfredshet hos eldre.

Blant annet viste en studie fra 2010 at det ser ut til å være viktigere for eldre å være sosialt aktive enn å tilbringe tid med barn eller barnebarn. En studie fra 2016 viste også at eldre som drev med frivillig arbeid så ut til å være lykkeligere enn de som ikke gjorde det, antageligvis på grunn av det sosiale aspektet.

Referanse:

William Hobbs m.fl.: Online social integration is associated with reduced mortality risk. Proceedings of the National Academy of Science, 15. september 2016 10.1073/pnas.1605554113.

Powered by Labrador CMS