Bakterier florerer i maskinolje

Økende forekomst av bakterier og sopp i hydraulikk- og smøreoljesystemer er et problem. Kvaliteten på oljen reduseres samtidig som maskineriet kan bli ødelagt. Dette fører til store kostnader, blant annet for rederiene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av april var vedlikeholdssjefer for en rekke nordiske oljerelaterte firma på seminar ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hensikten var å lære mer om hvordan mikroorganismer kan utvikle seg i olje, og hvordan dette kan forebygges.

Biologisk problem

Vi kan ikke hindre at det vokser sopp og bakterier i olje. Egenskaper ved oljen, for eksempel at den inneholder noe vann, gjør at mikroorganismer finner “mat” og utviklingsmuligheter slik at de trives og blir flere.

Men det er viktig å kunne påvise når det er snakk om et biologisk problem, det vil si at oljen inneholder bakterier og sopp som kan bryte ned oljer og eventuelt danne biofilm på overflaten av maskindeler.

- Dersom vi vet at det dreier seg om et biologisk problem, er lettere å sette i verk hensiktsmessige tiltak. Det er noe av bakgrunnen for at vi avholder seminar for vedlikeholdssjefene.

- Men det er ikke bare fraktbåter og tankskip som har dette problemet, hydrauliske systemer ved vannkraftverk kan også få store skader som følge av mikrobiell vekst, sier Rolf Arnt Olsen, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Sammen med sin kollega, 1.amanuensis Jon Fredrik Hanssen, har han forsket på hvordan mikroorganismer virker i hydraulikk- og smøreoljesystemer.

Giftstoffer ikke lenger tillatt

- Tidligere tilsatte man stoffer i oljen som reduserte vekstmulighetene til mikroorganismer, i dag er ikke disse stoffene lenger tillatt av miljøhensyn.

- Når man i dag samtidig bruker tilsetningsstoffer i oljen som faktisk kan bidra til økt mikrobiell vekst, fører dette til at man har fått et mikrobielt problem. Et problem som kan utgjøre mange millioner i skader og redusert oljekvalitet hvert år, sier Jon Fredrik Hanssen

Biofilm er syndebukken

Det som skjer ved mikrobiell vekst er at det utvikles en biofilm, det vil si et slimlag av varierende tykkelse dannet av mikroorgansimer, oftest bakterier, på overflater av metall, treverk, stein, tenner og andre faste materialer.

Når forholdene ligger til rette vil biter at denne biofilmen rives løs fra overflaten den er festet til, følge med oljestrømmen og tette igjen dyser og andre små åpninger i maskineriet. Under optimale vekstbetingelser kan mikroorganismene i løpet av kort tid bryte ned oljens bestanddeler, slik at oljen egenskaper blir ødelagt og det utvikles korrosjon på metalloverflater, sier Olsen.

Hva skal til?

Mikroorganismer finnes overalt, i jord, vann, nedbør, på støvpartikler, hud, redskaper og maskiner, samt i nyproduserte oljeprodukter.

For at mikroorgansimer skal bli et problem i hydraulikk- og smøreoljesystemer må imidlertid noen forutsetninger for mikrobiell vekst være til stede, slik som vann, biotilgjengelighet av oljen, innhold av essensielle uorganiske næringsstoffer, oksydasjon-/reduksjonsforhold samt temperatur.

Vann

Det er ikke mye vann som skal til før bakteriene trives, så lite som 0,5 ml vann pr liter olje er tilstrekkelig for vekst. Vann kan bli tilført olje på forskjellig vis, og over tid er det er svært vanskelig å unngå tilførsel av vann, selv om oljen er i en lukket beholder.

Både hydraulikk- og smøreolje vil ta opp vann ved kontakt med fuktig luft. Dersom fuktig luft kommer inne i et oljereservoar vil det skje en kondensasjon av vann på innsiden av reservoarveggen, dvs vannet samler seg i bitte små dråper på veggen.

Vannet som har samlet seg på veggen i oljereservoaret blir etter hvert vasket bort fra veggen og inn i oljen, hvor en ny kondensasjon finner sted. Etter en tid vil det være tilført så mye vann i oljen at det som pumpes gjennom maskineriet er blitt til en blanding av olje og vann.

Hva kan gjøres?

Vekst av bakterier og sopp i hydraulikk- og smøreoljesystemer har vært kjent i mange år, men har blitt et stadig økende problem. Så hva kan gjøres for å hindre dette?

- Det finnes mange prosedyrer på hvordan man kan hindre mikrobiell vekst, alle konkluderer med at dersom man klarer å forhindre at oljen blir forurenset av vann, unngår man problemet.

- Som nevnt er det praktisk talt umulig å forhindre at olje kommer i kontakt med fuktig luft og vekslende temperatur. Men finnes det mikroorganismer i oljesystemet kan man tilsette et biocid, et stoff som dreper mikroorganismer, og la dette sirkulere med oljen for å drepe organismene. Deretter kan man skylle ut forurenset olje med biocidet og tilsette ny, sier Olsen.

“Kronisk” infeksjon

- Det er likevel praktisk talt umulig å drepe 100 prosent av bakteriene. Et lite antall vil alltid overleve uansett biocidbehandling.

- Et slikt system kan på mange måter sammenliknes med et menneske som har fått en kronisk infeksjon, sier Hansen.

- Man kan holde den i sjakk, men aldri bli helt kvitt problemet. Derfor er det viktig å holde systemet under observasjon for å sjekke at vanninnhold og mikroorganismer er under de kritiske grenseverdiene.

Powered by Labrador CMS