Britene tror ikke på evolusjon

Mer enn halvparten av britene aksepterer ikke evolusjonsteorien. Mer enn 40 prosent mener at kreasjonisme eller intelligent design bør undervises i klasserommene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette går frem av en meningsmåling som er gjennomfrt for BBC av selskapet Ipsos MORI, som tilsvarer det norske Markeds og mediainstituttet (MMI).

Underskelsen er gjort i forbindelse med et BBC-program som handler om forsøkene på å introdusere intelligent design i amerikanske klasserom.

Sans for skapelsen

Over 2 000 personer har svart på underskelsen. Sprsmålene handlet om hvordan de vil beskrive sitt syn på livets opprinnelse og utvikling. Resultatene tyder på at britene har stor sans for skapelsesberetningen.

- 22 prosent valgte kreasjonisme
- 17 prosent valgte intelligent design
- 48 prosent valgte evolusjonsteori
- resten visste ikke

Kreasjonisme er en retning som baserer seg på overbevisningen om at universet, verden, og alt liv er skapt slik det er beskrevet i Bibelen.

Kreasjonismen vokste frem blant fundamentalistiske kirkesamfunn i USA i 1920-åene, i opposisjon til Darwins lære og den moderne evolusjonsteorien.

De siste åene har kreasjonismen og kreasjonistiske synspunkter fått en oppsving, særlig blant konservative kristne i USA blant annet under betegnelsen intelligent design.

ID

Intelligent design (ID) fremstiller seg selv som en vitenskapelig teori, gjerne ikledd en vitenskapelig lydende språkdrakt med vanskelige ord og uttrykk.

Det har pågått, og pågår fremdeles, en rettslig kamp i flere stater i USA om hvorvidt intelligent design skal undervises på linje med evolusjonsteorien i skolene.

Grunntesen i intelligent design er at man gjennom vitenskapelige studier av naturen skal kunne finne bevis på at det må stå en designer bak det hele. Siden alt er så finurlig innrettet, må det stå en styrende kraft bak, mener ID-tilhengerne.

Mange vil si at dette er et sprsmål om tro, og siden det er en påstand som er umulig å teste, ligger den per definisjon utenfor vitenskapens domene.

- Første introduksjon

- Jeg tror denne meningsmåingen representerer den første introduksjonen til den britiske befolkningens syn på dette temaet. De fleste ville forventet at folket ville gått for evolusjonsteorien, men det synes å være mange mennesker som tror på en alternativ teori om livets opprinnelse, sier tv-programmets redaktør, Andrew Cohen.

På spørsmål om hvilke teorier om livets opprinnelse de ville ha som pensum i skolen, svarte britene slik:

- 44 prosent vil ha kreasjonisme inkludert
- 41 prosent vil ha intelligent design
- 69 prosent vil ha evolusjonsteori som del av det vitenskapelige pensum

Det var mindre sannsynlig at de gikk for evolusjonsteori dersom de var over 55 år gamle.

- Dette ser virkelig noe om hvilken rolle vitenskapelig utdannelse spiller i dette landet, og ber oss om å stille spørsmål ved hvordan vi underviser i evolusjonsteori, sier Cohen.

Lenker:

BBC: Britons unconvinced on evolution

Powered by Labrador CMS