Elevene i studien gjorde det sju prosent bedre på prøver de gjennomførte i et godt inneklima enn i det vanlige klasserommet sitt. (Foto: Foto: Berit Roald, NTB scanpix)

Presterer bedre med frisk luft i klasserommet

– De som går på en ny skole, får et vesentlig bedre læringsmiljø, sier forsker

De fleste skoler i Norge har for dårlig inneklima. Det slo Arbeidstilsynet fast i 2012. Også i Danmark står det dårlig til: Studier har tidligere vist at inneklimaet er for dårlig i mer enn halvparten av danske klasserom.

Forskere fra Aarhus Universitet slår nå fast at dette går ut over elevenes prestasjoner. De gjorde et enkelt eksperiment: Fire klasser på to skoler gjennomførte tester i språk og matematikk – i forskjellige nivåer av frisk luft.

I frisk luft klarte elevene seg opptil syv prosent bedre enn i det vanlige inneklimaet sitt. Elevene merket ikke forskjellen selv.

Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet Indoor Air.

Nye skoler er bedre

– Dette er helt vanlige skolebygg. Man kan finne CO₂-nivåer som er to til tre ganger høyere enn det man tillater i nybygg. De som går på en ny skole, får et vesentlig bedre læringsmiljø. Det sier Steffen Petersen, som er leder av forskergruppen for inneklima og bygg ved Aarhus Universitet, i en pressemelding fra universitetet.

Dette kommer ikke som noen overraskelse på professor Geo Clausen fra institutt for bygg og anlegg ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han har vært med på å gjøre eksperimenter hvor tusenvis av danske elever undersøkte inneklimaet sitt.

– Det er etter hvert mye dokumentasjon på at både temperatur og ventilasjon påvirker barnas prestasjoner, sier Clausen. Han har ikke vært med på å gjennomføre den nye studien.

Clausens forskningsgruppe ved DTU har nylig presentert en annen studie som viser at barn også klarer seg bedre på de nasjonale prøvene hvis de sitter i godt ventilerte lokaler.

– Det er ganske logisk. Et klasserom kan ha utrolig dårlig luft mot slutten av dagen, sier Clausen.

Et enormt problem

Forskerne bruker CO₂-nivået for å måle inneklimaet. De vet imidlertid ikke nøyaktig hva det er som påvirker prestasjonene. De langsiktige effektene av dårlig inneklima er heller ikke kjent.

Geo Clausen sier han ikke forstår hvorfor det ikke gjøres mer for å forbedre inneklimaet på skolene.

– Det er et enormt problem. Over halvparten av skolene er for dårlig ventilert. Det er på grensen til det uanstendige, sier Clausen.

Referanser:

S. Petersen m.fl: The effect of increased classroom ventilation rate indicated by reduced CO₂-concentration on the performance of schoolwork by children. Indoor Air, 27. april 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS