Den nyutviklede norske inneklima-appen gir brukerne forslag til ting de kan sjekke selv, hvis de finner deler av innemiljøet på jobben sjenerende. (Illustrasjon: Sintef)

App for bedre inneklima

Tre av fire som var misfornøyde med inneklimaet på jobben, tok selv fatt i problemet da de fikk hjelp av en app.

Er det for varmt der du jobber? Er lufta tørr – eller tung og dårlig? Lukter det vondt? Er det sjenerende støy i arbeidsmiljøet? Eller er lyset for dårlig?

Svarer du ja på noen av disse spørsmålene, kan du ha glede av en nyutviklet norsk inneklima-app, ifølge ventilasjonsforsker Frode Frydenlund og mikrobiolog Elisabeth Haugen.

De to Sintef-forskerne har utviklet innholdet i appen i nært samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Vestfold fylkeskommune.

Tidlig innsirkling

– Målet er å redusere den delen av sykefraværet som skyldes dårlig inneklima på jobb, en utgiftspost som trolig veier tungt i samfunnsregnskapet.

– Appen skal gjøre det lettere for arbeidstakeren å ta tak i inneklima-problemer så tidlig som mulig, og aller helst før problemene har rukket å vokse seg store, sier Frydenlund.

Bakteppet er at dårlig inneklima kan forverre plagene til personer med astma, allergier eller annen overfølsomhet. I tillegg kan også friske personer oppleve helseplager som hodepine, luftveisirritasjon og sviende øyne av å jobbe i usunne bygg. 

Haugen supplerer:

– Appen gir deg hjelp til å gjennomføre en egenkartlegging av arbeidsplassen, i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner på arbeidsplassen. Kanskje får du også avdekket at det er forhold du kan bedre på egen hånd uten å tilkalle hjelp.

Skaper engasjement

Som ledd i utviklingsarbeidet, ble appen testet ut av ansatte i fylkeshuset og ved en videregående skole i Vestfold. En spørreundersøkelse viste at tre av fire testbrukere selv foretok seg noe for å løse problemet de meldte fra om.

Rundt halvparten skrev også inn forslag til forbedringer, via en direktelink mellom appen og arbeidsgiverens kvalitetsstyringssystem.

– Dette viser at mulighetene for å skape engasjement rundt inneklima og finne lokale løsninger i yrkesbygg er store, sier Frydenlund.

Ennå ikke tilgjengelig for alle

Den nyutviklede appen er integrert i kvalitetsstyringssystemet Qm+, som Vestfold fylkeskommune og en rekke andre arbeidsgivere bruker. Bruk av appen i dens første versjon, forutsetter at arbeidsgivere har dette kvalitetsstyringssystemet.

– Det er fullt mulig å gjøre en neste versjon tilgjengelig på en plattform som alle har tilgang til. Kanskje kunne dette bli en spennende studentoppgave for ungdom som er interessert i å utvikle apper, sier Frydenlund.

Når appen er koplet opp mot arbeidsgiverens kvalitetsstyringssystem, kan arbeidstakeren også få svar tilbake på smarttelefonen, nettbrett eller PC, med tilbakemelding om hva som er gjort. Via nettverktøy kan brukeren dermed følge sin egen sak.Tanken bak er at terskelen for innrapportering blir lavere når arbeidstakeren kan kontakte ansvarlig driftspersonell via appen.

Veiviser

Appen er en veiviser som forteller deg hva du bør se nærmere på, hvis du opplever deler av innemiljøet som sjenerende.

Her er noen eksempler:

For varmt? Ett av sjekkpunktene som appen gir deg, er: Opplever du lufta fra ventilasjonsristene som unormal varm? Hvis ja, blir du bedt om å forsøke følgende: Gi melding til leder. Ventilasjonsluften skal være undertemperert. Anbefalt temperatur er 18-19 grader.

Tørr luft? Ett av sjekkpunktene: Er det mulig å senke temperaturen i rommet? Hvis ja: Senk temperaturen slik at den ikke overstiger 20 grader.

Ubehagelig lukt? Ett av sjekkpunktene: Finnes det tegn på fuktskade? Hvis ja: Gi melding til leder, som bør handle raskt for å utbedre skaden.

Detektivarbeid med egenverdi

De to forskerne bak appen tror det har egenverdi at folk får sjansen til å drive litt detektivarbeid på inneklimafronten – med nettverktøy for hånden.

– Gjennom forskningen vår på inneklima, har vi vært mye ute i arbeidslivet. Vi har sett at arbeidstakere ofte er passive når det handler om eget inneklima. Mange sitter nok med en følelse av det nytter ikke å gjøre noe. Vi håper og tror at appen vil gjøre en forskjell her, sier Frydenlund.

Powered by Labrador CMS