Norske sexvaner

Lurer du på om sexlivet ditt skiller seg fra krumspringene resten av den norske befolkningen gjør i senga? Her kan du finne noen av svarene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi blir stadig mer seksuelt aktive, debutalderen går ned, mange flere gjør homoseksuelle erfaringer og vi eksperimenterer mer med sexen.

Sjekker hvert femte år

Siden 1987 har Folkehelseinstituttet undersøkt sexvanene våre hvert femte år. Meningen med det hele er å gjøre det lettere å forebygge kjønnssykdommer og uønskede svangerskap.

I 2002 spurte forskerne 10 000 personer mellom 18 og 49 år, og resultatene er som følger:

Hver tiende mann har kjøpt sex

Er du mann er du ikke spesielt sær dersom du har vært horekunde. De nylig presenterte tallene for 2002 viser at mer enn hver tiende norske mann (13 prosent) har kjøpt sex en eller annen gang i livet.

Dette er en økning på to prosent fra 1992. Mange kjøper sex i utlandet.

Er du kvinne, derimot, er du en av de ytterst få dersom du har betalt for sex. I 1992 svarte alle kvinnene som var med på undersøkelsen at de aldri hadde kjøpt sex, mens 99,7 prosent ga det samme svaret i 2002.

Sidesprang

Utroskap er en vanlig sak. I 2002 svarte 29 prosent av mennene og 23 prosent av kvinnene at de har hatt sidesprang en eller annen gang mens de var gift eller samboende.

Hva så med utroskap i nåværende forhold? 16 prosent av mennene og 11 prosent av kvinnene har vært utro mot den de er gift eller samboer med.

Kort liste

Tross i den utbredte utroskapen er du likevel ikke spesiell dersom du føler at lista over tidligere elskere eller elskerinner er kort. Svært mange har hatt relativt få sexpartnere i løpet av livet, samtidig som et lite mindretall har hatt veldig mange partnere.

Mindretallet trekker opp gjennomsnittet, så forskerne bruker medianen som et bedre middelmål på hvor mange sexpartnere vi har. Median antall partnere forteller at halvparten av befolkningen har hatt færre elskere, mens den andre halvparten har hatt flere.

Hvor mange har du hatt sex med?

Medianen for personer som ikke er gift eller samboere er sju sexpartnere hittil i livet for menn, og seks for kvinner. Tilsvarende tall for gifte eller samboende personer er seks elskere så langt i livet for menn, og fire elskere for kvinner.

I den mest trofaste enden av skalaen oppgir hele 17 prosent av gifte eller samboende menn, og 23 prosent av kvinnene, at de bare har hatt én partner i løpet av livet. Tilsvarende tall for personene uten ektemake eller samboer er ti prosent for mennene og 12 prosent for kvinnene.

Seksuell debut

Rundt 94 prosent av mennene og 96 prosent av kvinnene i undersøkelsene oppgir at det har hatt samleie minst én gang i livet.

Den mediane alder ved første samleie var ganske stabil på rundt 18 år for menn fra 1987 til 1997, men gikk ned til 17,5 år i 2002. Også for kvinnene har debutalderen gått litt ned, og ligger nå på 17,1 år. Kvinner debuterer altså litt tidligere enn menn.

Ganske mange ungdommer debuterer før de er fylt 16 år. Dette gjelder 19,5 prosent av guttene, og 23,5 prosent av jentene.

Prevensjon

Over 66 prosent av de mellom 18 og 22 år brukte en form for prevensjon i forbindelse med sitt første samleie. 45 prosent av dem oppgir at de brukte kondom. Ved senere samleier blir kondombruken mer slurvete.

Kondombruk ved siste samleie med en ikke samboende partner er på 19 prosent. Rundt 60 prosent av befolkningen, samboende eller ikke, bruker en eller annen form for prevensjon.

Bier, homser og lesber

Sex med samme kjønn blir mer og mer vanlig. I 1987 svarte fire prosent av mennene at de hadde hatt seksuelt samvær med en annen mann. Det samme tallet for 2002 er 11 prosent. Mer enn hver tiende mann har altså hatt sex med en annen mann.

Når det gjelder kvinnene svarte tre prosent at de hadde hatt sex med en annen kvinne i 1987, mens 12 prosent sier det samme for 2002. For både menn og kvinner er dette en betydelig økning.

Median alder for første homoseksuelle kontakt er 15 år for menn og 18 år for kvinner. Det er også først og fremst i de yngre aldersgruppene at endringene i homoseksuell adferd har skjedd.

Mannlig homoseksualitet øker mest

Andelen som oppgir at de har hatt sex med en partner av samme kjønn i løpet av de siste 12 månedene viser en klar økning for menn - fra 1,5 prosent i 1987 til 3,8 prosent i 2002. Økningen er ikke like tydelig for kvinner, hvor tallet har gått fra 1,9 prosent i 1987 til 2,4 prosent i 202.

61 prosent av de som har hatt seksuelle erfaringer med personer av samme kjønn regner seg likevel som heterofile.

93 prosent av hele den norske befolkningen regner seg selv som heterofile, én prosent regner seg som lesbisk eller homofil, én prosent som bifil eller biseksuell, tre prosent som heterofil med visse lesbiske eller homofile innslag, og 0,2 prosent som homofil med visse heterofile innslag. Én prosent av befolkningen oppgir at de er usikre på sin egen seksualitet.

13 prosent har hatt gruppesex

Når det gjelder gruppesex er dette en erfaring som deles av 13 prosent av befolkningen - 16 prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene.

Folkehelseinstituttet oppgir at det ikke er noen forskjell mellom aldersgruppene her, men at det er klart flere med lav utdanning enn med høy utdanning som oppgir at de har hatt gruppesex.

Lenker:

Rapporten (PDF): Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987, 1992, 1997 og 2002
Folkehelseinstituttet: Ny seksualvaneundersøkelse

Powered by Labrador CMS