Diskusjoner om økonomisk ulikhet handler ofte om stadig høyere lønninger til dem som alt tjener mest. Likevel er formue det klart viktigste for dem som er rikest i Norge. (Illustrasjonsfoto: BLACKDAY, Shutterstock, NTB scanpix)

Kapitalistene er fortsatt rikest

Personer som bare har høye kapitalinntekter er fortsatt aller rikest i Norge. Men toppsjefer og andre med høye lønnsinntekter, får også stadig mer kapitalinntekter. 

– Formue skaper inntekter som bidrar til å øke formuen enda mer, forklarer forsker Rolf Aaberge hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han sammenligner de rikeste sine store formuer med en rullende snøball.

På grunn av høy avkastning og gunstige skatteregler, ruller formuen av gårde og legger på seg stadig mer. 

De rikeste er uten lønn

Sammen med to forskerkolleger har Aaberge i en ny studie sett nærmere på hvilken betydning henholdsvis lønns- og kapitalinntektene har hatt for økningen i inntektsandelen til de rikeste i Norge.

Forskerne har sammenlignet data for året 1995 og for 2004/2005. Slik finner de en økende sammenheng mellom toppinntekter og kapitalinntekter i Norge.

Men de aller rikeste er stadig vekk personer med mye kapital og liten eller ingen lønnsinntekt.

Kapitaleierne dominerer

Debatten om økende inntektsforskjeller i samfunnet har i stor grad dreid seg om toppinntekter og økte lønninger for dem som allerede tjener svært mye, blant annet ansatte i finanssektoren.

Selv om det er blitt vanligere å ha både høye lønnsinntekter og høye kapitalinntekter, har det likevel ikke påvirket sammensetningen av den rikeste 1 prosenten, finner forskerne. 

Her har i stedet de rendyrkede kapitaleierne blitt enda mer dominerende enn tidligere.

Liten mobilitet blant de rike

Aaberge og kolleger har i en tidligere studie funnet at det er liten mobilitet blant de rikeste i Norge. Det er stort sett de samme personene som befinner seg på pengetoppen år etter år.

Aaberge og kolleger har også funnet ut at Norge i nesten 90 år opplevde et fall i inntektsandelen som tilfalt de rikeste. Denne utviklingen fortsatte helt fram til 1990. 

Men de neste 15 årene etter 1990 ble den rikeste prosentens andel av Norges inntekter mer enn doblet, fra 4 prosent til 8 prosent.

At det er de rikeste som rammes hardest av krig og katastrofer kan du høre mer om i denne ferske podkasten fra Politikk og røvere her på forskning.no. Tilsvarende er det de rike som får en stadig større del av kaka når land og verdensdeler opplever mange år med fred – som nå.

Kilder:

SSB: «From Classes to Copulas: Wages, capital, and top incomes»,SSB Discussion Papers no. 876, juni 2018. 

«Den tradisjonelle typen kapitalister dominerer blant landets aller rikeste», nettartikkel hos SSB, 5. juni 2018

Powered by Labrador CMS