Det er flest kvinner som shopper for mye, men det er flest unge menn som ikke betaler regningene sine i tide. Nesten en tredjedel av unge mellom 18 og 30 år har opplevd å få inkassovarsel. (Foto: Maskot / NTB scanpix)

En av fire unge shopper når de ikke har råd

De som sliter, skylder mer penger enn før, viser en ny undersøkelse fra inkassobyrået Lindorff. Les forbrukerforskerens råd om hvordan du unngår luksusfellen.

I en fersk undersøkelse av betalingsvaner blant unge voksne, innrømmer 27 prosent i aldersgruppen under 30 år at de kjøper varer og tjenester de ikke har råd til.

Det gjelder 30 prosent av kvinnene og 25 prosent av mennene, selv om de fleste hevder at de har god kontroll på privatøkonomien.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1000 personer mellom 18 og 30 år av Norstat på vegne av inkassobyrået Lindorff. 

Anette Willumsen i Lindorff Norge. (Foto: Bo Mathisen)

– Mange har for høyt forbruk, spesielt gjelder det mange av kvinnene i undersøkelsen, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Menn får flest inkassovarsler

Selv om flest kvinner innrømmer at de shopper for mye, er det flere unge menn som ikke betaler i tide. Nesten en tredel av de unge har opplevd å få inkassovarsel.

34 prosent av mennene har opplevd dette, mot 28 prosent av kvinnene.

– Det store flertallet ser ut til å håndtere økonomien bra, selv om en av fire innrømmer å kjøpe ting de ikke har råd til innimellom, poengterer professor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder.

Hun forsker på forbrukeratferd og viser til en kartlegging av økonomisk kunnskap i den norske befolkning, som er gjort i regi av AksjeNorge:

–  Vi fant at kvinner scorer betydelig lavere på kunnskapsmålet enn unge menn, og det gjør dem ekstra sårbare. 

Forskjellen mellom unge menn og kvinner i antall inkassovarsler og betalingsanmerkninger ser ut til å skyldes andre faktorer enn kunnskap. Norske kvinner er betydelig mer fremtidsorienterte enn norske menn, og vi kan anta at dette er viktig i denne forbindelsen, sier Nyhus. 

– Funnene stemmer overens med vår egen statistikk, som viser at kvinner er flinkere til å betale regningene i tide. Menn kjøper flere varer som krever en høyere grad av kreditt, som for eksempel elektronikk og bil, og de har også ofte flere faste utgifter i sitt navn, sier Willumsen.

I alle aldersgrupper utgjør menn 62 prosent av dem som får inkassovarsler, mens 38 prosent er kvinner, ifølge Lindorffs egne tall.

En ny jakke er to tastetrykk unna

Det er flere årsaker til at mange unge blir hengende etter med betaling.

– I kartleggingen kom det frem at unge har lavest finansiell kompetanse av alle aldersgrupper. Det gjør dem sårbare i den forstand at de kanskje ikke helt forstår de kontrakter og avtaler de skriver under på, påpeker Nyhus.

Willumsen i Lindorff mener noe av forklaringen er at unge er omgitt av fristelser på mange kanter. I flere miljøer er det en forventning om at unge skal ha det siste av alt fra klær til teknologi. Samtidig har smarttelefonen gjort det enklere å handle enn noen gang.

– En jakke er bare to tastetrykk unna, og om kontoen er tom, drar noen kredittkortet, sier hun.

Professor Nyhus mener det er utfordrende for unge å balansere inntekter og utgifter.

– Inntektene er gjerne ikke så høye når en er i starten av yrkeskarrieren, mens en kan ha mange udekkede behov i etableringsfasen. Det er også mange fristelser en skal håndtere, og tilbud om både varer og finansiering kommer i kontinuerlige strømmer via internett, sier Nyhus. 

50 000 unge har anmerkning

For øyeblikket har 49 050 unge mellom 20 og 30 år en eller flere betalingsanmerkninger. Det vil si inkassosaker som ikke er blitt betalt, etter gjentatte purringer. Det er en nedgang på én prosent fra fjerde kvartal i fjor.

Det betyr at 6,3 prosent av alle mellom 20 og 30 år sliter med å betale, eller én av 16 unge, sammenlignet med SSBs befolkningstall.

Professor Ellen Katrine Nyhus. (Foto: Universitetet i Agder)

– Det er fint å se at 96 prosent av unge voksne ikke har inkassokrav eller betalingsanmerkninger, og det er viktig å huske på når en uttaler seg om denne aldersgruppen og økonomisk atferd, sier professor Ellen Katrine Nyhus.

Men de unge som sliter med å betale, skylder høyere beløp til stadig flere kreditorer. Tendensen er motsatt i mange av de andre aldersgruppene.

Forskning fra SIFO viser en rekke grunner til at unge får betalingsproblemer.

– Noe skyldes dårlig oversikt over egen økonomi, noen lever i nuet og planlegger ikke for fremtiden, andre blir ofre for aggressiv markedsføring av kreditt fordi de ikke forstår den, mens andre igjen bruker bevisst betalingsutsettelser ved behov, sier Nyhus.

Bortsett fra å skaffe seg bedre oversikt, er ikke det så lett å forandre på planleggingshorisont og forståelse, mener hun.

– Det kan kanskje forklare hvorfor inkassoselskapene ser at mange som får flere inkassokrav og anmerkninger ser ut til å få stadig større økonomiske problemer, sier Nyhus.

Skylder 75 000 kroner hver

Det er personer mellom 26 og 30 år som sliter med å betale. De skylder mest penger per person. I snitt skylder de 75 000 kroner, som utgjør en økning på fem prosent i beløp. Antallet anmerkninger som hver av disse får, har også økt med 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Unge mellom 20 og 25 år skylder «bare» 40 600 kroner i snitt. De har også noen færre anmerkninger i snitt enn dem som er litt eldre. Men det er blant de mellom 20 og 25 at økningen i beløp er størst, en økning på ni prosent sammenlignet med året før.   

Personer under 20 år med betalingsanmerkning er i mindretall, og problemet gjelder 18 prosent færre personer i denne gruppen enn før. De med anmerkninger i denne aldersgruppen, skylder også penger til færre ulike kreditorer enn før.

Men også de yngste som skylder penger, skylder høyere beløp enn tidligere.

– Lag budsjett

– Så hva bør de unge gjøre for å unngå å havne i klemma?

– Unge med en trang økonomi vil ha stor nytte av å budsjettere, slik at de sikrer at de ikke bruker penger som de trenger til husleie, strømregning og andre nødvendige goder. Det kan være lurt å ha en egen konto uten korttilknytning i nettbanken til slike utgifter, slik at de ikke kan bruke disse pengene via et betalingskort, sier professor Nyhus.

Da har du sikret deg mot å bruke husleiepenger til impulskjøp, dersom du har problemer med å motstå fristelser til å shoppe.

Det kan også være nyttig å ha en lav kredittgrense på kredittkortet, så kan du heller heve denne dersom du må bruke kortet til et spesielt stort kjøp, tipser hun.

Få tar opp forbrukslån

De fleste unge som havner i knipa, oppgir at de ber familie eller samboer om hjelp. Overraskende få oppgir at de bruker kredittkort eller tar opp forbrukslån når de mangler penger til å betale regninger, i forhold til hva vi kan få inntrykk av gjennom medieoppslag.

Slik oppgir de unge at de takler betalingsproblemene sine – dette er de fem vanligste tiltakene:

  • Ber familie og/eller partner om hjelp: 53 prosent
  • Spør om betalingsutsettelse: 32 prosent
  • Skaffer ekstrajobb: 29 prosent
  • Ber om nedbetalingsavtale: 23 prosent
  • Låner penger av kjente: 21 prosent

Bare ni prosent oppgir at de bruker kredittkort i en knipe, og bare én prosent av de spurte vedgår at de tar opp forbrukslån når de har problemer med å betale regninger.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer.

Den registreres hos kredittopplysningsbyråene. Den kan medføre avslag på søknad om blant annet billån, boliglån og kreditt.

Betalingsanmerkningen slettes når du gjør opp for deg.

Kilder:

Lindorff Norge: En av fire unge shopper når de ikke har råd. 17. februar 2017.

Ragnhild Brusdal og Lisbeth Berg: Unge voksne og lånefinansiert forbruk. SIFO-rapport 4-2011.

Nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse på bakgrunn av OECDs internasjonale undersøkelse. AksjeNorge.

Powered by Labrador CMS