E-sigaretten er ute i hardt vær denne uken. Nå viser det seg at mange av sigarettene har skadelige tilsetningsstoffer som ikke nevnes på pakken (Foto: Colourbox)

Smaksstoffene i e-sigaretter kan skade deg

E-sigaretter er ofte tilsatt kjemikalier som gir smak. Disse er godkjente til bruk i mat og godteri, men er ikke nødvendigvis trygge å inhalere.

Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt helserisikoen ved e-sigaretter. Og de skriver i sin rapport: 

Det tilsettes mange ulike smaksstoffer i e-sigaretten, og kunnskapen om hvilke og mengdene som foreligger, er svært ufullstendig. 

Nå har en gruppe forskere fra USA sett på nettopp dette.

Spise, ikke inhalere

E-sigarettene fylles med væske som har kjemiske smaksstoffer i seg.

Dette er ofte de samme stoffene som blir tilsatt mat og godteri, og de har derfor blitt presentert som trygge av e-sigarettbransjen.

Mange produsenter merker ikke engang pakkene med hvilke smakstilsetninger de inneholder.

Men de kjemiske stoffene er trygge når de spises, ikke nødvendigvis når de inhaleres.

Forskere fra Portland State University i USA ville derfor se nærmere på hva e-sigarettvæskene egentlig inneholder.

De analyserte innholdet i 30 forskjellige typer e-sigarettvæske med mange ulike smaker: vanlig tobakksmak, mentol, kirsebær, vanilje, kaffe, sjokolade, drue, sukkerspinn og tyggis.

Forskerne fant ut at en stor del av smaksstoffene er aldehyder. Dette er en gruppe kjemiske forbindelser som kan irritere slimhinnevevet i luftveiene.

Dobbelt av anbefalt

Rune Becher er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. (Foto: FHI)

De amerikanske forskerne anser 5 ml e-sigarettvæske om dagen som normal bruk.

Da får man i seg det dobbelte av det som skal være trygg mengde av aldehydene bensaldehyd og vanilje, skriver de. 

– Det kan også tenkes at giftige nedbrytningsprodukter dannes av smakskjemikaliene på grunn av den høye temperaturen i røyken, mener forskerne.

8000 smaker

– Irriterte slimhinner som gir hoste og sår hals, kan være effekten på kort tid, men effekten over lang tid vet vi mindre om, sier Rune Becher.

Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og jobbet med den nye FHI-rapporten om e-sigaretter.

– Kanskje du for eksempel blir lettere påvirket av annen forurensning eller infeksjoner, hvis du hele tiden går rundt med irriterte luftveier, legger han til.

Becher forteller at det finnes nesten 8000 forskjellige smaker på e-sigarettvæske i dag, og at det kommer rundt 250 nye hver måned:

– Det er helt håpløst å gå inn og sjekke hver enkelt. 

Han legger til at vi vet lite om hvilke helseeffekter alle disse aromastoffene har, både enkeltvis og samlet.

Brukes i Norge

Ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) bruker rundt 50 000 nordmenn e-sigaretter ukentlig eller oftere.

100 000 bruker det sjeldnere enn ukentlig, og en halv million nordmenn har prøvd en eller noen få ganger.

Fordi det ikke er lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, er det sannsynlig at noen av de som ble testet i USA også brukes her.  

De 30 produktene som ble testet er bare en liten del av alle de ulike e-sigarettene som selges i dag. De samme tilsetningsstoffene finnes antagelig også i de andre produktene på markedet:

Det er utvilsomt meget høye nivåer av noen smakskjemikalier i en stor andel av de tusenvis av produkter som er å få kjøpt, heter det i den amerikanske studien.

Ikke ufarlig

Forskerne konkluderer med at det er på tide å få på plass strengere regulering av innholdet i e-sigaretter og at mengden av noen av tilsetningsstoffene må ned.

Seniorforsker Rune Becher er enig i at innholdet i e-sigarettene må bli bedre regulert:

– Mangelen på kontroll og regulering gjør at du ikke vet hva sigarettvæsken inneholder eller hvem som har laget den.

– Det har spredt seg en tanke om at e-sigaretter er ufarlig. Det er mindre farlig enn røyking, men det er viktig å huske på at røyking er så farlig at det utkonkurrerer alt annet, sier Becher.

Referanse:

Peyton A Tierney m.fl: Flavour chemicals in electronic cigarette fluidsTobacco Control , 15.april 2015. doi 10.1136/tobaccocontrol-2014—052175.

Powered by Labrador CMS