Skal se på jernstatus og beinskjørhet

Lite jern kan være et problem i seg selv, men kan også øke kroppens opptak av tungmetaller, ifølge en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Et eksempel er kadmium, som forstyrrer kalsiumstoffskiftet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Jern i kroppen

Jern er først og fremst avgjørende for normal oksygentransport, fordi det binder oksygenet til blodet gjennom proteinet hemoglobin. Det meste av jernet i kroppen finnes i de røde blodlegemene.

Når hemoglobinet blir lavt på grunn av dårlig jernstatus, blir vi slappe og bleike. En enkel blodprøve kan måle hemoglobinet.

I tillegg til jernet i blodet, lagrer kroppen også en del jern i leveren, milten og beinmargen, da i proteinmolekylet ferritin.

Trenger kroppen mer jern, frigis det herfra. Ferritin er dermed et annet godt mål på det generelle jernnivået i kroppen, og kan også sjekkes i en enkel blodprøve.

Selv lett jernmangel kan knyttes til ubehagelige symptomer som trøtthet, dårlig konsentrasjon, hodepine, pustebesvær og svimmelhet, hjertebank, øresus, irritabilitet og depresjon.

Dersom hypotesen til de norske forskerne stemmer, kan vi også legge økt risiko for beinskjørhet til på denne lista.

- I tillegg til oksygenopptaket, henger jern sammen med fryktelig mange andre funksjoner i kroppen.

- I svangerskapet kan lav jernstatus for eksempel påvirke barnets nevrofysiologiske utvikling, ifølge Helle Margrete Meltzer.

Dette er en av de viktigste grunnene til at forskerne er bekymret for jernstatusen i befolkningen.

Dårlig jernstatus rammer først og fremst fruktbare kvinner, og barna kan bli skadelidende av at mor har lav jernstatus i svangerskapet.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfattet 448 kvinner som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). De var mellom 20 og 55 år gamle, friske, menstruerende og ikke-røykende.

De var valgt ut fordi de hadde lav jernstatus.

Hele 257 av kvinnene hadde lave jernlagre (målt ved serum-ferritin), og 84 av dem hadde jernmangelanemi (målt ved hemoglobin).

Resultatene viser at lave jernlagre hos kvinner kan føre til økt opptak av enkelte, men ikke alle metaller som har kjemiske likheter med jern.

Forskerne planlegger også å undersøke de samme forholdene blant kvinner i HUNT 2-undersøkelsen som røyker.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har ferske funn som viser at kroppen tar opp mer av andre metaller ved dårlig jernstatus.

Disse funnene skal etter hvert sammenstilles med beinbruddsregisteret i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Det kan avklare en ny hypotese om at lav jernstatus i fruktbar alder har betydning for økt risiko for beinskjørhet blant eldre kvinner.

- Men det er en avklaring vi ikke vil få før om 10 år, forklarer Helle Margrete Meltzer.

Hun er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets Avdeling for mattrygghet og ernæring, og førsteforfatter på den nye studien, som er publisert i tidsskriftet Environmental Research.

Kvinner i fruktbar alder er spesielt utsatt for lave jernlagre på grunn av blodtapet tilknyttet menstruasjonen. Blodgivere er en annen risikogruppe. Det er godt kjent at det er mye mer beinskjørhet blant kvinner enn blant menn.

Helle Margrete Meltzer, avdelingsdirektør ved Avdeling for mattrygghet og ernæring, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. (Foto: Privat)
Helle Margrete Meltzer, avdelingsdirektør ved Avdeling for mattrygghet og ernæring, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. (Foto: Privat)

Øker opptaket

Den nye studien fra Meltzer og kolleger viser altså at lavt jerninnhold i kosten eller lave jernlagre i kroppen kan føre til at vi øker opptaket av andre metaller, både de vi trenger og de som kan være helseskadelige.

Metaller som kobber, sink, kobolt og mangan er essensielle for oss, mens metaller som kadmium og bly kan være helseskadelige.

Kroppen har et eget system for å ta opp jern fra maten vi spiser. Når maten ikke gir nok jern, kan vi si at tarmens transportbånd for jern får ledig kapasitet. Dermed tar vi opp mer av de andre metallene som finnes i maten.

Det gjelder ikke alle metaller, men bestemte metaller som kjemisk sett ligner på jern.

- Vi har funnet at mangan, kadmium og kobolt smetter inn når det er ledig kapasitet på tarmens transportmolekyler for jern, sier Meltzer.

- Godt dokumentert

- Det er ikke så greit når det er metaller vi ikke ønsker å få i oss, som kadmium. Det er et tungmetall, så det skilles svært langsomt ut, sier hun.

Vi får hele tiden i oss litt kadmium og andre potensielt skadelige metaller gjennom all mat, men kroppen absorberer dem nesten ikke. Meltzer og kollegene har altså vist at vi kan påvirke dette opptaket med jernstatusen vår.

Tidligere undersøkelser har vist at økt opptak av kadmium kan føre til nyreskade, og øke risikoen for beinskjørhet.

- Det er godt dokumentert at økt kadmiumkonsentrasjon i nyrene fører til forstyrrelse av kalsiumstoffskiftet, understreker Meltzer.

Langtidsprosjekt

Det er ingen som tidligere har knyttet jernmangel direkte opp mot risiko for beinbrudd. Dette blir et langtidsprosjekt for forskerne ved Folkehelseinstituttet, for å få hele kjeden fra jern til kadmium til benskjørhet bekreftet.

- Vi må følge kvinnene over 10 eller 20 år, så vi er bare i begynnelsen av prosjektet. Det vi kan bekrefte på dette tidspunktet, er at kroppen får økt opptak av andre toverdige metaller når jernstatusen er lav, sier Meltzer.

Siden rundt hver tredje norske kvinne i fruktbar alder har lav jernstatus, mener Meltzer at man kan trekke noen praktiske slutninger av de nye funnene.

– Dette innebærer at hvis vi ikke følger med på jernstatus og passer på å spise jernrik mat, og tar jerntilskudd om vi har lav jernstatus, risikerer en del av oss økt opptak av disse andre metallene. Men det er for tidlig å si at dette faktisk øker risikoen for benskjørhet, sier Meltzer.

– Dette berører veldig mange, så kvinner i fruktbar alder bør få sjekket jernstatus en gang i året – både hemoglobin og serum-ferritin, sier hun.

Samtidig kan det være greit å bruke skjønn:

– Er du frisk og sprek er det kanskje ingen grunn til å sjekke jernstatus. Men kvinner med store menstruasjoner, gravide kvinner, eller kvinner som føler seg trøtte og slappe – de må følge godt med, sier Meltzer.

- Ikke tilskudd uten lav jernstatus

Hun understreker at man ikke bør spise jerntilskudd om man ikke har fått påvist lav jernstatus. For mye jern i kroppen kan nemlig også være skadelig. Det er altså ikke lurt å løpe til apoteket og kjøpet jerntilskudd for sikkerhets skyld.

– Men dette er en veldig sterk oppfordring til å spise god, sunn og blandet kost som gir nok jern, sier Meltzer.

Den beste jernkilden vi har i Norge er leverpostei. Det finnes også jerntilskudd i en bestemt type brunost og en bestemt type prim.

Jern finnes dessuten i alt kjøtt, spesielt i rødt kjøtt, men også i fjørfe og egg. Fullkornsprodukter, en del belgvekster som bønner og linser, og grønne bladgrunnsaker som grønnkål, spinat og brokkoli, er også kilder til jern.

- Men det er viktig å være klar over at det finnes to typer jern i kosten; hemjern og ikke-hemjern. Hemjernet absorberes godt, og finnes i alt kjøtt. Grønnsakene har ikke-hemjern, som absorberes mye dårligere, sier Meltzer.

Samtidig vil matvarer som er rike på C-vitamin øke opptaket av ikke-hemjern betydelig, for eksempel om du tar et glass appelsinjuice med brødskiva.

Gjaldt ikke alle

Lav jernstatus førte ikke til økt opptak av andre metaller for alle kvinnene, men forskerne har ingen forklaring på hvorfor.

Blant kvinnene med lav jernstatus fikk omtrent en tredjedel økt opptak av mangan. Rundt halvparten fikk økt opptak av kobolt, mens rundt en fjerdedel fikk økt opptak av kadmium.

- Dette tyder på mer komplekse sammenhenger mellom enkelte metaller enn vi hittil har vært klar over. Vi tror det kan ha med gener å gjøre – at noen ser ut til å være mer beskyttet enn andre.

Forskerne vet heller ikke hva økt opptak av kobolt og mangan kan innebære.

Referanse:

Helle Margrete Meltzer, Anne Lise Brantsæter, Berit Borch-Iohnsen, Dag G Ellingsen, Jan Alexander, Yngvar Thomassen, Hein Stigum og Trond A Ydersbond; Low iron stores are related to higher blood concentrations of manganese, cobalt and cadmium in non-smoking, Norwegian women in the HUNT 2 study; Environmental Research; april 2010; doi:10.1016/j.envres.2010.03.006.

Lenke:

Folkehelseinstituttet: Kvinner med lave jernlagre har økt risiko for absorpsjon av andre metaller

Powered by Labrador CMS