Til tross for at vi har fått mer ulv i Norge de siste årene, går bøndenes tap av husdyr og skadene ned. Hva det skyldes, kan ikke forskningslitteraturen gi svar på. (Foto: Kyrre Lien, NTB scanpix)

Forskere vet ikke hva som hjelper mot rovdyrangrep

Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at elektriske gjerder beskytter sauen mot rovdyr, viser en oppsummering av forskning. 

Forskere ved Sveriges Landbruksuniversitet og Oviedo University i Spania har gått gjennom 562 vitenskapelige studier som handler om tap av husdyr som følge av rovdyrangrep.

De kommer fram til at mye brukte metoder, som for eksempel elektriske gjerder, helt mangler forskningsbasert støtte.

Bare fire prosent måler effekt

Bare fire prosent av forskningsartiklene er utformet på en slik måte at det er mulig å måle om metoder som i dag brukes for å beskytte husdyr mot rovdyr, virkelig har effekt.

Andre metoder enn elektriske gjerder er for eksempel å flytte rovdyrene eller å drepe dyra som skader husdyrene mest.

– Vi skulle ønske at rovdyrforvaltningen var evidensbasert slik helsevesenet er i valg av medisinsk behandling. Det forutsetter at forskerne bidrar med studier av høy kvalitet om ulike metoder for å hindre rovdyrangrep.

Det sier Ann Eklund ved SLU, som er hovedforfatter av studien. Hun mener at forvaltning og forskning må arbeide systematisk sammen for å få fram kostnadseffektiv og pålitelig praksis.

Flere ulver, færre sau blir drept

Til tross for at vi har fått flere ulver i Norge de siste årene, går bøndenes tap av husdyr og skadene ned. 

I 2016 var det rekordlav erstatninger for tap sau og lam til rovdyr i Norge. I fjor ble nesten 45 millioner kroner utbetalt i erstatning. Dette er erstatninger for rundt 17 550 sau og lam. Ifølge Miljødirektoratet er fjorårets erstatning på et historisk lavt nivå siden 2000.

Direktoratet satt i verk en del ekstraordinære uttak av rovvilt som har hatt en skadereduserende effekt. Direktør Ellen Hambro mener at tapstallene for 2016 tyder på at forvaltningstiltakene har vært effektive, ifølge NRK.

Referanse:

Ann Eklund m.fl: Limited evidence on the effectiveness of interventions to reduce livestock predation by large carnivores, Scientific Reports, 18. mai, 2017

Powered by Labrador CMS