Ulv dør på grunn av mennesker

Mer enn 50 prosent av ulvene som døde i Norge og Sverige mellom 1977 og 2003 ble skutt. Dette viser en norsk rapport om dødelighet hos den skandinaviske ulvestammen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsrapporten er den første som noensinne er gjort på årsaker til dødelighet hos ulv i Skandinavia.

Det er veterinær Marianne Linder Olsen som har skrevet rapporten som en fordypningsoppgave på daværende Institutt for arktisk veterinærmedisin i Tromsø.

Linder Olsen har sammenstilt alt av tilgjengelig materiale på ulvedød i Skandinavia, og konklusjonen er klar:

Mer enn 80 prosent av ulv som er funnet død i tidsrommet fra 1977 til 2003, døde på grunn av menneskerelatert aktivitet. Det være seg påkjørsler av tog og bil, eller nedskyting.

Skytingen var enten ulovlig, i nødverge eller nedskyting etter pålegg fra myndighetene.

Mye ulovlig jakt

'Marianne Linder Olsen med en død hannulv. (Foto: Jon Martin Arnemo)'
"Marianne Linder Olsen med en død hannulv. (Foto: Jon Martin Arnemo)"

Ulv som er snikskutt er den tredje vanligste dødsårsaken for den skandinaviske
ulvestammen.

Hele 18 prosent av ulvene, det vil si 15 av 84 ulver, ble snikskutt ulovlig fra 1977 fram til i dag. Dette tallet tror Linder Olsen imidlertid er altfor lavt i forhold til realiteten.

- Grunnen er at de fleste ulver som blir skutt illegalt eller dør av naturlige årsaker ikke vil bli funnet ute i naturen. Med mindre de er radiomerkede, sier Linder Olsen.

Sporløst borte

I perioden mellom 1977 og 2003 forsvant også 14 radiomerkede ulver sporløst, hvorav ni alphadyr. Høyst sannsynlig er noen eller alle dyrene også ofre for snikskyting.

- Antagelsen baseres på at dette er ulv som er radiomerket, og dermed er kontinuerlig overvåket og peiles oftere enn to ganger i uka. I noen tilfeller er sporene brått blitt borte, mens det finnes for eksempel scooterspor i nærheten. I andre tilfeller er de ødelagte senderne funnet, for eksempel med avskåret halsbånd, sier Linder Olsen.

Dersom også disse 13 ulvene er ofre for ulovlig jakt, vil det si at 33 prosent av ulvene som døde mellom 1977 og 2003, døde som følge av snikskyting.

Påkjørsel

Undersøkelsen viser at den vanligste dødsårsaken hos ulv er påkjørsler av bil og tog, særlig om vinteren.

'Ulv død av skabb. (Foto: Håkan Sand)'
"Ulv død av skabb. (Foto: Håkan Sand)"

Linder Olsen mener imidlertid at denne grunnen kan være overrepresentert i tallmaterialet.

Det vil si at det reelle antallet ulv som faktisk dør som følge av påkjørsler er langt mindre i virkeligheten, sett i forhold til andre dødsårsaker.

- Grunnen er at alle ulvene som blir overkjørt og drept vil bli funnet og rapportert inn til myndighetene, sier Linder Olsen.

På samme måte tror Linder Olsen at ulv som dør av naturlige årsaker, som alderdom og sykdom, er mye høyere i virkeligheten enn det som kommer fram i rapporten. Årsaken er at disse ulvene sjelden blir funnet.

Prosjektet på dødelighet inngår i det svensk-norske forskningsprosjektet Skandulv

Ingen dømt for skyting

Strafferammen for ulovlig jakt på ulv er i henhold til viltloven fengsel i inntil to år.

Fordi ulven er en fredet art, kan også generalklausul 152 b i Straffeloven legges til grunn, opplyser miljøavdelingen ved Økokrim.

Det vil si at å ta livet av en ulv kan straffes med fengsel i seks år. Denne klausulen kom i 1993, men har enda ikke blitt prøvd for retten i forhold til ulv.

I Norge har tre stykker blitt dømt for ulovlig jakt på ulv, men da ikke med gevær som våpen, men giftåte.

Powered by Labrador CMS