Orkanen Isabel sett fra den Internasjonale Romstasjonen. (Foto: NASA)

Satellitter skal kikke inn i stormøyet

Åtte små værsatellitter skal gjøre det lettere å forstå og varsle tropiske stormer.

Nye værsatellitter skal gjøre det lettere å varsle tropiske stormer.

Værsatellitten CYGNSS skal skytes opp i 2016, og nå bygges og testes den første satellitt-prototypen på Southwest Research Institute i San Antonio i Texas.

CYGNSS står for Cyclone Global Navigation Satellite System, og består faktisk av åtte små satellitter som skytes opp på en gang.

Når satellittene først er oppe i verdensrommet, skal de sendes ut i hver sin retning, og gå i bane rundt planeten for å måle vindhastighetene dypt inne i tropiske sykloner.

– Vi skal bruke lærdommene fra prototypen for å bygge åtte like observatorier til neste år, sier Chris Ruf i en pressemelding, leder for CYGNSS-programmet ved universitetet i Michigan.

Se hvordan satellittene skal sendes opp i videoen:

Vanskelig å melde stormstyrke

Forskerne bak prosjektet viser til at metodene for å forutsi hvor en tyfon kommer til å bevege seg har blitt mye bedre de siste 20-30 årene. Problemet er at meteorologene har mye større problemer med å varsle stormens intensitet og styrke.

I en video publisert på sidene til universitetet i Michigan, bruker forskerne Katrina som eksempel. Da orkanen Katrina traff New Orleans i 2005, ble den en av de dødeligste orkanene i USAs historie.

Tyfonen bevegde seg nesten akkurat som meteorologene forutsa, men forskerne ved universitetet i Michigan hevder at værmeldingen bommet stygt på intensiteten.

Blant annet var stormfloen mye høyere enn det værvarslingen meldte.

Stormflo er store vannmasser som blir dyttet foran stormen, og lager en bølge som kan skylle langt inn på land. Et stort stormsystem er et lavtrykk, som driver havmasser foran stormen. Når man i tillegg har kraftige vinder og tidevanneffekter, kan det bli en stormflo. I New Orleans ble den høy nok til å gå over vollene som skulle beskytte byen.

Se orkanenene Iselle og Julio fra den internasjonale romstasjonen i videoen:

GPS-signaler

En av grunnene til at det er vanskelig å forutsi intensiteten, er at man ikke vet så mye om hvordan selve midten av tyfonen, stormøyet, ser ut. Dette området er ofte dekket av store mengder nedbør, og vanlige sensorer har problemer med å plukke opp hva som skjer der inne.

CYGNSS skal løse dette problemet ved å bruke GPS-signaler.

GPS-signaler er mikrobølger som sendes ut fra GPS-satellittene som går i bane rundt jorda, de samme satellittene som gir oss posisjonsdata til mobiltelefonene våre.

Mikrobølgene blir også reflektert av havet, skyer og andre objekter, og spretter rundt etter refleksjonen.

CYGNSS-satellittene skal bruke disse refleksjonene for å lage et detaljert bilde av hva som skjer inne i tyfonene. Mikrobølgene lar seg ikke stoppe av regn eller andre forstyrrende elementer i stormen, og ved å se på forstyrrelser i de reflekterte signalene, kan man regne ut vindhastigheten og overflateforhold på havet.

De åtte små satellittene skal kunne dekke større områder av havet på en raskere måte enn en stor satellitt kan gjøre, ifølge nettsiden for prosjektet.

Forskerne håper vi kommer til å få en større forståelse av tropiske stormer, tyfoner og orkaner etter at CYGNSS blir skutt opp i 2016.

Referanse:

NASA - om CYGNSS

CYGNSS-hjemmesidene

Storm surge - Met office

Powered by Labrador CMS