Slik ser en kunstner for seg at Europa Clipper skal suse rundt Europa, til Jupiter og tilbake igjen mange ganger. (Foto: NASA/JPL)

Reisen til månen Europa begynner å ta form

Får vi endelig svaret på spørsmålet om Europa skjuler et flytende hav?

Spørsmålet har blitt stilt i flere år: Kan det virkelig være et flytende hav under den tykke isen som omkranser Jupiters måne Europa?

Galileo-sonden til NASA undersøkte Jupiters måner på nært hold mellom 1995 og 2000. Målinger av ismånen Europa har vist at det kanskje finnes et 100 kilometer dypt hav under isen.

Dette er foreløpig bare en teori, men denne månen er et av de mest spennende og mystiske stedene i solsystemet.

Alt livet på jorden er avhengig av vann, og dette er foreløpig den eneste formen for liv vi kjenner til. Hvis det er et kjempestort hav på Europa, er det også kanskje en mulighet for at liv har oppstått under isen.

Hubble-teleskopet har også sett vanndamp over Europas overflate, som igjen et mulig tegn på flytende vann under isen.

To oppdrag

NASA presenterte romsonde-konseptet Europa Clipper for et par år siden, og nå er det klart hvilke instrumenter romfartøyet skal ta med seg til Jupiter-månen.

Det er fortsatt en stund til Clipper skal seile av gårde, og det er usikkert om dette blir navnet på den endelige sonden. NASA regner med at oppskytningen skjer rundt 2025.

Men den amerikanske romkjempen er ikke alene om å utforske ismånen. Den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA har også en romsonde på gang.

Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) skal opp i 2022 og er dermed førstemann opp. JUICE skal blant annet undersøke tre av månene som går i bane rundt kjempeplaneten: Ganymedes, Callisto og Europa.

ESAs JUICE-sonde, som skal skytes opp i 2022, etter planen. (Foto:ESA)

NASA-seilbåt

En klipper var et raskt seilskip på 1700- og 1800-tallet, og NASA har hentet navnet fra disse staselige skipene.  

Selv om de har oppkalt sonden etter et seilskip, vil ikke Europa Clipper bruke et eksotisk solseil for å gjøre reisen til Europa. Selve utformingen og byggingen av sonden skjer senere.

Sonden skal ta med seg et helt spekter av avanserte instrumenter som skal prøve å kikke dypt ned i Europas is og kjemiske sammensetning. Det er planlagt at Europa Clipper skal fly forbi Europa 45 ganger i forskjellige høyder for å gjøre målinger.

Mange forskjellige institusjoner og forskere har sendt inn søknader og forslag for å få sine instrumenter med på turen. NASA har valgt ut ni «vinnere» blant 33 forslag.

Varme og støv

Europa Clippers hovedoppdrag er å undersøke isen, og forhåpentligvis slå fast at det finnes et flytende hav på undersiden. Clipper skal også undersøke overflaten for å finne en passelig landingsplass til eventuelle framtidige oppdrag.

Blant instrumentene finner vi en hel rekke avanserte iskikkere.

Et spesielt spektrometer skal undersøke kjemien i Europas is. Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS) skal prøve å måle istykkelsen. Dette instrumentet skal jobbe sammen med et annet som måler magnetiske felt på månen. Denne kunnskapen kan brukes til å finne ut hvor dypt havet under isen er, og om det er salt.

Ellers er det et helt spekter med andre dingser: kameraer, en varmedetektor, en radar, en spektrograf og et apparat som undersøker støvet fra månen. Hele listen kan du lese hos NASA.

Europa fotografert fra NASAs romsonde Galileo seint på 1990-tallet. (Foto: NASA/Jet Propulsion Laboratory)

Salte hav?

Noe av det mest karakteristiske med Europa er de store, brune stripene som går på kryss og tvers over overflaten.

Forskere ved NASAs Jet Propulsion Laboratory har undersøkt hva som kan gi denne spesielle fargen. Det viste seg at natriumklorid, vanlig salt, fikk denne brunlige fargen da det ble utsatt for Europa-lignende forhold i et laboratorium. Forskerne tror dermed at saltet kanskje kommer fra et salt hav på undersiden.

Europas overflate blir bombardert med kosmisk stråling, og kanskje kan fargen komme av havsalt sammen med andre kjemiske stoffer i isen.

Isen på Europa viser også tegn til tektonisk aktivitet. Dette er prosessen som driver jordplatene rundt på vår planet. Det kan være at isplater beveger seg rundt på overflaten.

På jorden blir denne prosessen drevet av den enorme varmen inne i jordas indre. På Europa må det være andre krefter i spill, siden det enten er et flytende hav under isen, eller kanskje store mengder med veldig tyktflytende is.

Hvis det kan være flytende vann på Europa, må det være en eller annen varmekilde inne i månen. Det kan for eksempel være rester av radioaktive materialer fra da månen ble formet, eller friksjon inne i selve steinen som skapes av Jupiters enorme tyngdekraft som drar og former Europa mens den går i bane.

Referanser:

Europa Clipper - NASA

Powered by Labrador CMS