I Norge svarer 82 prosent at de vil akseptere en muslim som medlem av familien. (Illustrasjonsfoto: oneinchpunch / Shutterstock / NTB scanpix)
I Norge svarer 82 prosent at de vil akseptere en muslim som medlem av familien. (Illustrasjonsfoto: oneinchpunch / Shutterstock / NTB scanpix)

Europeisk undersøkelse: Nederlendere og nordmenn er mest positive til muslimer

Stor forskjell mellom øst og vest i Europa.

Jernteppet forsvant fra Europa for lenge siden. Men fortsatt er verdensdelen vår dypt splittet mellom øst og vest i synet på blant annet minoriteter, homoekteskap og abort.

Hele 88 prosent av nederlenderne og 82 prosent av nordmenn sier at de vil akseptere en muslim som medlem av familien.

I Tsjekkia er det til sammenligning bare 12 prosent av de spurte som svarer det samme.

Dette ifølge spørreundersøkelser gjort i 34 europeiske land mellom årene 2015 og 2017 av forskningsinstituttet Pew Research. I Norge deltok 1500 personer i undersøkelsen.

Hele Øst-Europa er skeptisk

Våre to nordiske naboland Danmark og Sverige følger ikke langt etter Norge med henholdsvis 81 prosent og 80 prosent som sier at de vil kunne akseptere en muslim som familiemedlem. I Finland er det 66 prosent som svarer det samme.

I klar kontrast til dette svarer færre enn halvparten av de spurte i alle østeuropeiske land at de kan akseptere en muslim i familien.

Tallet er 16 prosent i Litauen, 29 prosent i Romania og 33 prosent i Polen. I Hellas er det 31 prosent som svarer bekreftende.

Muslim i familien: Kartet viser prosentandelen blant de spurte som svarer at de er villige til å akseptere en muslim som familiemedlem.
Muslim i familien: Kartet viser prosentandelen blant de spurte som svarer at de er villige til å akseptere en muslim som familiemedlem.

Kun Italia i Vest-Europa

Utenfor Norden er det altså i Nederland at flest vil akseptere en muslim i familien.

Men tallet er også høyt i Belgia (77 prosent), Spania (74 prosent), Portugal (70 prosent) og Frankrike (66 prosent).

Det er lavere i Tyskland (55 prosent) og Storbritannia (53 prosent).

I Vest-Europa er det kun i Italia at færre enn halve befolkningen svarer at de kan akseptere en muslim i familien.

Gjelder også jøder

Når Pew Research i stedet spør folk øst og vest i Europa om de er villige til å akseptere en jøde som familiemedlem, så er det flere som svarer bekreftende.

Men mønsteret er det samme: I Vest-Europa sier et flertall i alle land at det er ok med et jødisk familiemedlem.

I Øst-Europa sier flertallet i de fleste land at det ikke er ok.

Nordmenn mest positive til jøder

Igjen er Nederland (96 prosent) og Norge (95 prosent) de to landene i vest der flest er tolerante. Og igjen er Italia det landet i Vest-Europa der færrest er positive.

Kroatia er landet i Øst-Europa der folk er mest åpne for familiemedlemmer som er muslimer eller jøder.

Slovakia, Serbia, Estland og Polen er fire andre østeuropeiske landene der relativt mange kan akseptere en jøde i familien.

Ungdom og homoekteskap: Så splittet er ungdom og unge voksne øst og vest i Europa i synet på om homofile og lesbiske bør få gifte seg. Tallene viser hvor stor prosent av de spurte i alderen 18 til 34 år som er «imot» eller «sterkt imot» ekteskap mellom to menn eller to kvinner.
Ungdom og homoekteskap: Så splittet er ungdom og unge voksne øst og vest i Europa i synet på om homofile og lesbiske bør få gifte seg. Tallene viser hvor stor prosent av de spurte i alderen 18 til 34 år som er «imot» eller «sterkt imot» ekteskap mellom to menn eller to kvinner.

Homoekteskap

Når forskerne spør om slikt som ekteskap mellom homofile eller selvbestemt abort, er bildet mye av det samme.

Et flertall i Vest-Europa er for.

Flertallet i Øst-Europa er imot.

Spesielt i spørsmålet om ekteskap mellom to personer av samme kjønn, er det et skarpt skille mellom øst og vest i Europa.

Igjen er Tsjekkia det østeuropeiske landet som skiller seg ut. Men denne gangen fordi et klart flertall på 65 prosent sier at homoekteskap er ok. I Russland er det til sammenligning bare 5 prosent som sier det samme.

Selvbestemt abort

I spørsmålet om selvbestemt abort er bildet noe mer sammensatt, selv om det også her er et klart skille mellom øst og vest.

igjen er det Tsjekkia som skiller seg ut i øst med 84 prosent som sier ja til at «abort bør tillates i alle eller de fleste tilfeller.»

I land som Russland og Polen er et klart flertall imot selvbestemt abort.

I Nord-Europa er det i alle land over 80 prosent av de spurte som er åpne for at kvinner i de fleste eller alle tilfeller selv skal kunne bestemme om de vil ta abort. Flest sier ja i Sverige (94 prosent) og Danmark (92 prosent).

I Norge er det 81 prosent som sier ja til selvbestemt abort, ifølge denne undersøkelsen.

Kilde:

Pew Research: «Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues», 29. oktober 2018. Artikkelen

Powered by Labrador CMS