Ny studie vider at uegoistiske mennesker får flere barn og har høyere lønn enn egoistiske mennesker. (Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix)
Ny studie vider at uegoistiske mennesker får flere barn og har høyere lønn enn egoistiske mennesker. (Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix)

Ny studie: Det lønner seg ikke å være egoistisk

Ny forskning viser at de som er mindre egoistiske ofte har flere barn og høyere lønninger enn mer egoistiske folk.

Forskere ved Stockholms universitet har samarbeidet med Institute for Futures Studies og University of South Carolina for å finne ut av hvordan egoisme henger sammen med inntekt og fruktbarhet.

– Vi finner de samme resultatene selv over tid. De menneskene som er mest gavmilde over tid øker mer i lønn frem til neste måling, sier Kimmo Eriksson, forsker ved Senter for studier av kulturelle utviklingen ved Stockholms universitet og forskeren bak studien, i en pressemelding.

Resultatene er basert på analyser av fire store europeiske og amerikanske databaser som blant annet måler inntekt og antall barn.

Flere barn og høyere lønn

Tidligere psykologisk og sosiologisk forskning har vist at de som er mindre egoistiske, altså de som er mer gavmilde og omsorgsfulle, er lykkeligere og har bedre forhold til andre mennesker.

Den nye, svenske studien viser likevel at det er de moderate uegoistiske menneskene som hadde høyest lønn, ikke de som er aller minst egoistiske.

I strid med hva folk tror

Forskerne undersøkte også hvem folk trodde hadde flest barn og høyere lønninger av egoistiske og uegoistiske mennesker. Resultatet viste at folk forventet at egoistiske mennesker har færre barn, men at de tror de har høyere lønn.

– Det er morsomt å se sjenerøsitet lønner seg i det lange løp, sier Pontus Strimling, forsker ved Institutt for fremtidige studier, som også er en av forskerne bak studien.

Forskerne selv tror at bedre forhold til andre mennesker kan være nøkkelen til sjenerøse folks suksess, sett fra et økonomisk perspektiv, men understreker at deres forskning ikke kan svare på dette.

– Fremtidig forskning må grave dypere inn i årsakene til hvorfor sjenerøse tjener mer og om sammenhengen mellom uselviskhet, høyere lønn og flere barn også finnes i andre deler av verden, sier Eriksson.

Uklart hvorfor det lønner seg å være uselvisk

Tillmann von Soest er professor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han synes den nye studien er interessant og godt gjennomført, men sier at det er nødvendig med videre forskning på området.

– Studien inneholder lite informasjon om selve grunnen til at uselviske mennesker tjener mer, sier han til forskning.no

Han kan likevel tenke seg til noen faktorer som kan forklare resultatet.

– Det tar mye tid og energi å oppdra et barn. Egoistiske mennesker vil kanskje heller bruke denne tiden på seg selv. Prososiale mennesker vil mest sannsynlig ha bedre sosiale forhold. Da er det lettere å finne en partner som du kan få barn med.

Prososial atferd defineres som atferd som er positiv, konstruktiv og hjelpende, ifølge Store Norske Leksikon.

Studien viser at det er de med middels prososialitet som hadde høyest lønn.

– Dersom du er prososial, er det mer sannsynlig at du har et bedre sosialt nettverk. Du vil i tillegg til deg selv, også tenke på medarbeiderne dine sine interesser. Dette har en positiv effekt.

Referanse:

Kimmo Eriksson m.fl: Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money, Journal of Personality and Social Psychology, september 2018

Powered by Labrador CMS