Barn med schizofreni vil ofte isolere seg og trekke seg ut fra sosiale sammenhenger. (Foto: Microstock)

– Dropp virkningsløse medisiner til psykotiske barn

Hvis antipsykotiske medisiner til barn og unge med schizofreni eller psykose ikke virker etter fire uker, vil de heller ikke virke senere, viser ny studie. Funnet kan bidra til å redusere mengden bivirkninger.

Schizofreni og psykose

Schizofreni gjør det vanskelig å ha et normalt liv.

Symptomer kan være hallusinasjoner og vrangforestillinger, som for eksempel en opplevelse av å bli forfulgt. Psykose er ofte en del av sykdommen.

Ved en psykose blir den syke ute av stand til å skille mellom fantasi og virkelighet. Psykose kan også oppstå ved andre psykiske sykdommer, for eksempel kan en voldsom mani utvikle seg til en psykose hos personer med bipolar lidelse. Psykose kan også oppstå ved bruk av narkotika.

Pasientene mister ofte initiativ, trekker seg ut fra sosiale sammenhenger og synker inn i sin egen indre verden. De får problemer med å oppleve glede, oppstemthet eller sorg.

Medisiner til barn som har fått schizofreni eller psykose, må forbedre symptomene innen fire uker. Ellers vil den ikke hjelpe senere heller. Det viser en ny doktoravhandling basert på data fra to tidligere studier.

– Hvis man ikke ser bedring ganske snart, er det like greit å skifte til en annen type medisin, forteller Marie Stentebjerg-Olesen, som har utført forskningen ved Københavns Universitet.

Det er første gang noen har undersøkt hvor raskt antipsykotiske medisiner virker på barn og unge.

Unngår bivirkninger

Tidlig behandling er viktig for barn med schizofreni eller psykose, men det er vanskelig å finne den beste medisinen for hver enkelt pasient.

Behandlingen kan også ha ubehagelige bivirkninger. For eksempel blir mange av barna overvektige.

Stentebjerg-Olesens nye funn er basert på data fra to forskjellige studier. Den ene testet effekten av et preparat på 69 barn i alderen 13–17 år. Den andre fulgte 79 barn i alderen 6–19 år.

I den første var den en bedring for 68 prosent av barna etter to uker; i den andre 48 prosent etter fire uker. De som ikke fikk det bedre etter de fire ukene, hadde heller ikke noen effekt senere.

– Det er bare to små studier, men det er nok til å vurdere bruken av medisiner, sier professor Per Hove Thomsen fra institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet.

Man vet allerede at noe av det samme gjelder for voksne pasienter.

Tidlige utviklingsforstyrrelser

Marie Stentebjerg-Olesen har også gått gjennom en rekke studier av tidlige symptomer ved schizofreni hos barn og unge.

Til sammen tok studiene for seg 1507 barn i alderen 5–18 år. Barn som utvikler schizofreni, har som regel også hatt utviklingsforstyrrelser og andre psykiske problemer.

Antipsykotisk medisiner kan ha store bivirkninger. For eksempel overvekt og tretthet. (Foto: Colourbox)

36–62 prosent har hatt sen språklig utvikling, og opptil 89 prosent har hatt problemer med sosial interaksjon allerede som små barn.

– Barna utvikler seg ofte unormalt også før de blir psykotiske. De går senere, fungerer dårligere sosialt og snakker senere, forteller Stentebjerg-Olesen.

Risikogrupper bør følges

Per Hove Thomsen gjenkjenner igjen disse funnene.

– En del barn og unge som får alvorlige psykoselidelser, har utviklet seg sent både språklig og motorisk. Noen av dem har også hatt nedsatt sosial funksjonsevne. Det vil si at de kan ha hatt problemer med å forstå hva som foregår i sosiale sammenhenger, forteller han.

Han understreker at man ikke kan forutsi at barn utvikler schizofreni bare fordi de utvikler seg sent.

– Men vi kan kanskje begynne å holde bedre øye med bestemte risikogrupper. For eksempel barn av foreldre med schizofreni. Hvis de har noen av disse forstyrrelsene, kan vi kanskje følge dem tette, avslutter han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS