Det er viktig å fange opp engstelige elever for å forebygge psykiske lidelser, konkluderer forskerne bak en ny studie. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Læreren er viktig for å fange opp psykiske problemer

Unge som sliter, viser det ikke alltid så godt til sine nærmeste. Læreren har bedre forutsetninger for å plukke opp forstadier til psykisk sykdom blant unge, ifølge ny norsk studie.

Unge mennesker med dårlig livskvalitet har det gjerne bedre i familien enn på skolen og når de er sammen med venner, ifølge en ny studie der mer enn 1700 ungdommer fra forskjellige steder i Norge svarte på et spørreskjema om psykisk helse.

Det er vanlig at foreldre fanger opp at barnet deres har psykiske problemer, men det er ikke alltid at dette er så lett å se i hjemmet, ifølge studien.

– Dersom foreldrene ikke direkte observerer situasjoner hvor ungdommen plages eller hemmes av angstsymptomer, kan det være utfordrende for dem å anerkjenne angst som problematisk for ungdommen, sier Solfrid Raknes ved RKBU Vest i en pressemelding fra UniResearch.

Hun er en av forskerne bak den nye studien som er publisert i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.

Mange unge har psykiske plager

Forskerne fant også at det å ha ulike angstproblemer var koblet til å også ha en redusert livskvalitet.

Det viser hvor viktig det er å forbedre tiltakene for å styrke mental helse og  å forebygge ved å fange opp engstelige ungdommer, konkluderer forskerne i studien.

Så mye som 15–20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år hemmes av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Bruken av antidepressiva blant ungdom mellom 15 og 19 år har dessuten økt med 44 prosent blant guttene mellom 2004 til 2013 og med 48 prosent blant jentene i samme periode.

Tiltak i samarbeid med skolen

Ifølge en pressemelding fra UniResearch – om funnene – ser det ut til angstsymptomer hos unge ofte oppleves i situasjoner på skolen.

I ungdomsalderen er fryktreaksjoner noe mange opplever ofte. De kan komme i alt fra farlige situasjoner til når man opplever å skulle prestere på skolen, i fag eller sport.

Det trenger ikke være noe usunt – det er den del av å være skjerpet, men for mye frykt kan også være starten om psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser, ifølge forskerne.

– For å redusere byrden av angstlidelser er det viktig å identifisere og hjelpe engstelige unge, sier Raknes.

Hun og kollegaene mener læreren kan være en nøkkel til å fange opp en ungdoms engstelser, og at skolen og læreren bør være med på tiltak for å hjelpe eleven med problemene – ikke bare foreldrene.

Referanse:

S. Raknes mfl: Quality of life in anxious adolescentsChild and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2017

Powered by Labrador CMS