Flere studier kobler ensomhet til dårlig fysisk helse.

Ensomme studenter satt mer stille og spiste mer usunn mat

Men forskerne vet ikke om ensomhet fører til usunn livsstil eller omvendt.

De fleste vil kjenne på ensomhet i løpet av livet. En typisk slik fase er studentperioden. I en undersøkelse Psykologisk.no skrev om i fjor, svarte mer enn 40 prosent av studenter at de følte seg ensomme.

Spesielt i begynnelsen når mange flytter til et nytt sted og må starte fra bunnen av å bygge relasjoner.

346 ferske, amerikanske collegestudenter deltok i en studie som nettopp er publisert i et vitenskapelig tidsskrift som heter Journal of American College Health.

Den er gjort av forskere ved George Mason University.

De fleste hadde lav fysisk aktivitet

Forskerne undersøkte hvor ensomme eller ikke ensomme studentene følte seg, kostholdet deres, vekten deres og aktivitetsnivået. De ville finne ut mer om sammenhengene her.

Nesten 80 prosent av de ferske studentene følte seg ensomme. Det er et svært høyt tall, så her er det viktig å huske på at deltakerne var helt ferske som studenter da svarene ble hentet inn. Det var også varierende grad av ensomhet blant disse 80 prosentene.

Om lag 20 prosent var i den andre enden av skalaen og følte seg ikke ensomme.

Over 70 prosent av ensomme var lite aktive

Av de ensomme rapporterte 19 prosent at de var stillesittende og 54 prosent at de var lite aktive. Det vil si at syv av ti hadde lav fysisk aktivitet i denne gruppa.

Av de som ikke følte seg ensomme var 14 prosent stillesittende. Nærmere 37 prosent var lite aktive. I alt hadde fem av ti lav fysisk aktivitet i denne gruppa.

Studentene som rapporterte om mer ensomhet hadde dessuten et mer fettrikt kosthold enn studentene som sjelden følte på ensomhet, skriver forskerne i den vitenskapelige artikkelen.

«Like farlig som å røyke»

Det er ikke nytt at ensomhet er forbundet med dårlig helse. Det vakte stor oppmerksomhet da helseminister Bent Høie slo fast i VG i 2015 at ensomhet er like farlig som å røyke.

Utsagnet har levd videre i årene etterpå. I 2022 skrev forskning.no en artikkel med tittelen «Å være ensom og ulykkelig er like farlig som å røyke».

– Ensomhet gir like stor risiko for sykdom og død som røyking, usunt kosthold og lite mosjon. Ensomhet ser også ut til å henge sammen med høyt blodtrykk, overvekt, hjertesykdommer og hjerneslag, sa professor Ole Andreassen til Sykepleien i 2021.

Viktig med en aktivitet du er glad i

Det skrives mye om ensomhet i mediene. Ikke minst i forskning.no. Kanskje syns du det blir for mye fokus på alle de negative konsekvensene av å føle seg ensom, kontra hva man kan gjøre når man kjenner på det.

I en studie forskning.no omtalte i 2022 kom forskere imidlertid med et tips om å finne en aktivitet som du blir oppslukt av.

Det kan være å spille piano. Eller å male. Det viktigste er å oppnå en såkalt flyt-følelse. Det skjer når du blir helt oppslukt av å holde på med noe du er god på.

Det finnes også lyspunkter fra forskningen på ensomhet. Det ser ikke ut til at nordmenn har blitt mer ensomme de siste årene. Ung.forskning.no skrev om det i 2020.

Vet ikke om ensomhet eller dårlig helse kommer først

Forskerne peker selv på en begrensning for studien sin: De har ikke undersøkt hva som kommer først av ensomhet eller inaktivitet og dårlig kosthold.

Var det ensomhet som gjorde studentene inaktive og fikk dem til å ta dårlige matvalg eller var det inaktivitet og dårlige matvalg som gjorde at de følte seg ensomme?

Det kan altså gå begge veier. Det er viktig å huske at ensomhet er en følelse. Du kan føle seg ensom selv om du har mange rundt seg.

Samtidig har fysisk aktivitet vist seg å motvirke en rekke negative følelser og psykiske problemer.

Forskning.no skrev i 2020 om en undersøkelse gjort på mosjonister under koronapandemien. De som trente mer, opplevde mindre angst og depresjon.

En annen studie gjort under koronapandemien viste at noe så enkelt som et vindu mot naturen gjorde at folk fikk bedre mental helse. Blant annet rapporterte deltakerne om lavere ensomhet.

Referanse:

Jiang, Li., Cheskin, Lawrence J., Frankenfield, Cara L., Rana, Ziaul H. og de Jonge, Lilian. (2023). Loneliness is associated with unhealthful dietary behaviors and physical inactivity among US college students. Journal of American College Health.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS