Kinas president Xi Jinping (t.v.) har grunn til å smile over den økonomiske veksten i landet. I sju av ti europeiske land som er spurt, mener flertallet nå at Kina har størst økonomisk makt i verden. Donald Trump overbeviser ikke europeerne. De har liten tillit til at den amerikanske presidenten skal gjøre det som er best for verden. (Foto: Carlos Barria/Reuters/NTB scanpix)

Mener Kina har mest økonomisk makt i verden

Europeere er i ferd med å miste troen på USAs økonomiske makt.

Fortsatt mener flest at USA er størst. Men Kina haler innpå.

I en undersøkelse fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Center kommer det fram at både svensker og flere andre europeere nå har sterkere tro på den asiatiske kjempen.

I sju av ti europeiske land som er med i studien, mener flertallet at Kina har størst økonomisk innflytelse.

Også russerne, australierne og kanadierne svarer Kina.

Norge er ikke med i undersøkelsen som omfatter 42 000 mennesker i 38 land.

Mistet troen under finanskrisen

Pew-senteret har gjort disse undersøkelsene i flere år. Antallet land som ser Kina som den økonomiske ledestjernen, har doblet seg siden 2014.

Nå er Kina favoritten i tolv land, mot seks tidligere. I 24 av 38 land leder USA fortsatt, men med knapp margin. Medianverdien, altså det midterste tallet hvis vi deler svarene i alle landene i to like store grupper, er at 42 prosent mener USA leder og 32 prosent holder en knapp på Kina.

I kjølvannet av finanskrisen fra 2007, mistet europeerne troen på USA som verdensledende. Den tok seg opp etter at USA sakte, men sikkert kom seg ut av krisen.

Men nå daler landets popularitet altså på ny.

Obama-effekten er borte

Også når det gjelder tilliten til landets leder, kommer USA dårlig ut.

Da Barack Obama var president rundt 2014–2016, mente flere enn seks av ti at han ville gjøre det som var best for verden.

I dag har bare to av ti tiltro til den sittende presidenten. Sju av ti har liten eller ingen tillit til at president Donald Trump skal klare jobben internasjonalt.

Halvparten tviler på den kinesiske presidenten Xi Jinping, men en av fem har ingen mening om ham. De aller fleste har en mening om Trump.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel er den flest stoler på.

I det første året med Trump-styre har synet på USA endret seg dramatisk. Halvparten har nå et positivt syn på landet, mens fire av ti har et negativt syn, ifølge en annen spørreundersøkelse fra Pew.

Under Obama hadde derimot flere enn seks av ti et positivt syn på USA, bare 26 prosent hadde et negativt syn.

Kina mindre populær i Asia

Men Kina er heller ikke godt likt overalt. En del asiatiske land ser ut til å ha mistet troen fullstendig.

Særlig Japan vender ryggen til. Der sier bare 13 prosent at de har et positivt syn på landet, mot 55 prosent i 2002.

Også Sør-Korea, India, Indonesia og Vietnam har blitt mer skeptiske.

I Europa har omtrent like mange et positivt som negativt syn.

Men når det gjelder menneskerettigheter, kommer Kina dårlig ut i øynene til de fleste.

Ni av ti svensker mener Kina ikke respekterer den personlige friheten til innbyggerne sine. Også ellers i Europa og i USA og Canada er mange negative.

Russerne er på sin side villige til å se gjennom fingrene med den eneveldige republikkens kontroll. Der mener et flertall at Kina respekterer den personlige friheten.

Sju av ti russere har et positivt syn på landet. Andelen er den samme i Nigeria, der Kina har investert tungt de siste årene. Sju av ti nigerianere mener Kina respekterer den personlige friheten til innbyggerne.

Powered by Labrador CMS