Etterlyser statlig klimaansvar

Staten må aktivt sikre at kommunene er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.iStockphoto.com)

Det mener forskningsleder Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning og Cicero.

Regjeringen la 7. mai fram stortingsmeldingen Klimatilpasning i Norge.

Hovelsrud var med i det offentlige utvalget bak utredningen, Tilpasningen til et klima  i endring, NOU 2010, som klimameldingen bygger på.

Hun berømmer regjeringen for å ta klimatilpasningen på alvor.

Føre var

- Den bygger på et føre-var-prinsipp. Regjeringen tar utgangspunkt i framtidige høye utslipp.

- I Nord-Norge er vi vant til store variasjoner i været, men klima og vær er altså ikke det samme, sier Grete Hovelsrud. (Foto: Trude Landstad)

- Det er selvsagt ille at vi ikke har klart å kutte utslippene, men jeg synes det er bra at regjeringen legger den realiteten til grunn i sin melding, sier Hovelsrud.

Hun avviser at det er å resignere.

- Klimatilpasning må vi gjøre, selv om vi skulle kutte utslippene i dag.

Ovenfra og ned

- Tar politikerne situasjonen alvorlig nok?

- Ja, det tror jeg at de gjør. Men de har et veldig ovenfra og ned-perspektiv på det arbeidet som må gjøres. Tilpasningen til endret klima må gjøres lokalt.

- Vi kan generere masse kunnskap, men vi må sikre at den blir brukt i kommunene. Det må følges opp både menneskelig og økonomisk. Det savner jeg i meldingen.

Motstand

Allerede på 1980-tallet snakket vi om drivhuseffekten. Klimaforskerne må erkjenne at det fortsatt stilles spørsmål ved sannhetsgehalten, mener Hovelsrud.

- Vi har ikke lykkes i å nå fram med vår kunnskap om menneskeskapte klimaendringer. Spesielt dette om forskjellen på klima og vær, og forskjellen mellom naturlige variasjoner og endringer.

Vi vil få varmere vintre og våtere somre, mer flom og skred. Lavtrykksbanene flytter seg nordover, noe som vi utslag i Nord-Norge, sier Hovelsrud.

- Men det er vanskelig å kommunisere det ut. I Nord-Norge er vi vant til store variasjoner i været. Men klima og vær er altså ikke det samme. Klimaet er langsiktige trender i temperatur og nedbørsmønster, og været er det vi ser til daglig som naturlig nok varierer mye.

Politisk mot

Hovelsrud er opptatt av det ansvaret hver enkelt av oss har for å leve miljøvennlig, men etterlyser først og fremst politisk handlekraft.

- Vi må forlange at politikerne tar grep. De må være tydelige på hvilket samfunn de ønsker seg. Vi har hatt et mål om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader. Nå står vi i fare for å komme over fire grader.

- Regjeringen vår er ikke modig nok. I Norge er vi ikke mange, men vi har et internasjonalt ansvar. Vi er jo liksom miljønasjonen Norge, sier Hovelsrud.

Powered by Labrador CMS