Samkommuner gir besparelser

Forpliktende samarbeid i samkommuner er godt egnet når det skjer mellom jevnstore kommuner uten klare sentra.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forpliktende samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner – Innherred samkommune – har gitt besparelser, økt kompetanse og bedre tjenester.

Samkommune

En samkommune vil si at kommunale oppgaver løses gjennom et sterkt formalisert samarbeid med høg grad av forpliktelser.

En samkommune er kjennetegnet ved:

  • Et geografisk område større enn én kommune
  • Eget politisk styringsorgan
  • Beslutningsmyndighet over egne oppgaver
  • Selvstendig økonomi
  • Egen juridisk enhet
  • Har en egen administrasjon

Forskning viser at tette samarbeid kan realiseres mellom jevnstore kommuner uten klare senterfunksjoner.

Hvis kommunene har ulike størrelser, eller det er flere enn to i samarbeidet, kan andre løsninger være mer hensiktsmessig.

- Erfaringene er noe varierende for ulike tjenesteområder, sier seniorforsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

- Jo mer omfattende tjeneste er, jo mer krevende er det å finne gode løsninger.

Innherred samkommune

- Kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal – Innherred samkommune – har gitt store besparelser, økt kompetanse og bedre tjenester på en rekke områder.

- Innherred samkommune har lyktes spesielt godt når det gleder plan- og byggesaker, innen landbruk- og naturenheten og interne tjenester, sier Sand.

Korte avstander og samlokalisering har vært en medvirkende årsak.

Innen barn- og familieenheten og helse og rehabiliteringsenheten strandet forsøkene på samarbeid i Verdal og Levanger. Enhetene var store, tjenestene komplekse og preget av sterke fagmiljø. I tillegg var presset utenfra stort.

Samkommunene møter også nye utfordringer:

  • Samordning og samarbeid mellom mor-kommunen og samkommunen
  • Informasjon til innbyggerne, næringslivet og de ansatte
  • Manglede lovregulering og litt uklar forsøksstatus

Sparer penger

Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. (Foto: Morten Stene)

Samarbeidet i Verdal og Levanger har ført til en årlig politisk merkostnad på 1 million kroner per år, men på den andre side er det spart 15 millioner kroner gjennom bruk av mindre ressurser.

- Besparelsene er sannsynligvis enda større på lengre sikt, sier Sand.

Samkommunen gir mulighet for god politisk kontroll av interkommunal virksomhet.

Referanse:

Sand, Roald; Aasetre, Jørund og Lysø, Roald (2007): Evaluering av Innherred samkommune, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lenke:

Innherred samkommune

Powered by Labrador CMS