Økte forventninger til sykepleiere

Mange pasienter finner informasjon om sine helseproblemer på internett før de kommer til behandling, og forventer at sykepleiere har oppdatert kunnskap om aktuell forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)

– Pasientene har ikke alltid kompetanse til å skille god forskning fra dårlig forskning, eller vurdere forskjellige behandlingsmetoder, sier professor Alba DiCenso fra School of Nursing ved McMaster University i Canada.

Hun deltok nylig på konferansen “Integrating Evidence into Practice” ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen.

– Sykepleierne må bruke sin kliniske ekspertise, og kunne hjelpe pasientene med å vurdere hvilken forskning som gjelder og ikke gjelder for den aktuelle sykdommen, sier DiCenso.

– Det er fortsatt et gap mellom forskning innen sykepleievitenskap og brukerkunnskapen og gjeldende praksis. Det er overveldende god og mye sykepleieforskning, men den er ikke integrert i gjeldende praksis, mener DiCenso.

Møter barrierer

Professor Alba DiCenso fra McMaster University i Canada er sentral innen fagfeltet kunnskapsbasert praksis for sykepleiere.

DiCenso viser til forskjellige barrierer sykepleiere kan møte når aktuell forskning og kunnskap skal integreres i fagutøvelsen:

  • For lite tid til å søke etter aktuell forskning.
  • Manglende opplæring i å søke etter forskning.
  • Manglende organisatorisk støtte.

– Manglende opplæring har vært en stor utfordring hittil. Men nå blir det enklere å søke etter informasjon, på grunn av at mange kilder tilbyr såkalte ”pre-processed resources”.

– Det vil si at man nå kan søke i databaser med allerede vurderte studier. Dette sparer vi tid på, hevder DiCenso.

Manglende organisatorisk støtte til å endre praksisen etter nye forskningsfunn kan føre sykepleieren ut i etiske dilemma.

– Hvis sykepleieren har et annet syn på hva som er den beste praksisen etter å ha funnet aktuell forskning, kan hun eller han få etiske vanskeligheter med å delta i den rådende praksisen, påpeker DiCenso.

Forhåndsvurderte studier

DiCenso beskriver utviklingen innen kunnskapsbasert praksis de siste ti årene: Den første tiden var det viktig å forstå kunnskapsbasert praksis og dens betydning. Deretter har miljøet lagt vekt på å gjøre det mulig å søke på allerede vurderte kilder.

Nå er utfordringen, ifølge DiCenso, å finne ut hvordan man kan endre praksis i fagutøvelsen ut fra den nye kunnskapen forskningen fører til.

DiCenso og prosjektleder Lena Nordheim fra Høgskolen i Bergen anbefaler å søke i databaser som gir oversikt over forhåndsvurderte studier.

– Noen studier har for lav kvalitet, og en forhåndsvurdering kan skille ut de beste.

– Når man søker i databaser med mange studier, får man ikke bare ett resultat, men flere, forhåndsvurderte studier som man kan velge i for å finne de beste kildene, sa Nordheim og DiCensio.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS