Økt heroinforbruk per bruker

Månedlig forbruk av heroin per bruker har økt med cirka 50 prosent fra midt på 1990-tallet til slutten av 2000-tallet, samtidig som prisen har sunket med over 70 prosent.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: SIRUS/Nye bilder)

Heroin er det vanligste narkotiske stoffet blant tunge rusmiddelmisbrukere i Norge, og det er vanlig å injisere det.

Amfetaminer er også hyppig brukt, mens bruk av kokain er sjelden.

– Å forebygge og redusere injeksjon av heroin er fortsatt den største utfordringen på narkotikaområdet i Norge, selv om andre stoffer også utgjør et problem, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen.

Hun har sammen med kollega Anne Line Bretteville-Jensen oppsummert hva man vet om det tunge narkotikamisbruket i Norge i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Heroin er vanligst

Tungt narkotikamisbruk omfatter jevnlig bruk av heroin, amfetamin eller kokain uansett inntaksmåte. Ulike studier viser at bruk av heroin er det vanligste stoffet og at den vanligste inntaksmåte er å injisere.

Bruken av amfetaminer er mye lavere enn bruken av heroin i de fleste studier. Bruk av flere stoffer er vanlig.

Et unntak er en studie blant innsatte i fengsel. Der rapporterte en større andel at de hadde brukt amfetamin enn heroin før fengsling.

I samme studie rapporterte nesten en firedel at de hadde brukt kokain, og dette er et høyt tall i forhold til andre studier hvor kokain nesten ikke rapporteres.

Prisfall og økt bruk av heroin

SIRUS har siden 1993 intervjuet brukere ved sprøyteutdelingen i Oslo. I denne perioden har både brukerne og deres bruksmønster endret seg.

Det gjennomsnittlige forbruket av heroin pr måned pr bruker har økt med over 50 prosent fra midt på 1990-tallet til slutten av 2000-tallet. Prisen på heroin har sunket med over 70 prosent i samme periode.

I 2007, som er det siste året det er komplette grunnlagsdata for SIRUS´ beregninger, var det mellom 8 600 og 12 600 sprøytemisbrukere i Norge. Tallet omfatter injisering av alle typer stoffer.

Heroin er det vanligste stoffet som injiseres, men amfetamin forekommer også. Tallet har vært stabilt siden 2003.

Overdosedødsfall

Ellen J. Amundsen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Sprøytemisbruket i Norge har store konsekvenser. Fra 1996 til 2007 har nesten 3 100 misbrukere dødd som følge av overdose.

Sammenlignet med andre europeiske land ligger Norge høyt på statistikken over overdosedødsfall i befolkningen.

– Det høye antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering viser at mange tidligere heroinmisbrukere er blitt hjulpet.

– Nesten ti prosent avbrøt imidlertid slik behandling. Risikoen for dødsfall eller for tilbakefall til rusmiddelmisbruk etter at pasienter avsluttet behandlingen er høy, sier Ellen J. Amundsen.

Referanse:

Ellen J. Amundsen og Anne Line Bretteville-Jensen: “Hard drug use in Norway”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 1/2010.

Powered by Labrador CMS